Koprski zavod za zaposlovanje je v sodelovanju s podjetniškim centrom KonektOn organiziral in izvedel program osmih delavnic za pridobitev kompetenc brezposelnih oseb na področju podjetništva. Eden izmed zastavljenih ciljev je bila zasnova coworkinga, ki omogoča, da si brezposelne osebe delijo prostor, v katerem si na sodelovalen način izmenjujejo izkušnje in znanje, da bi uspešno stopile na pot zaposlitve. Program je bil umeščen v okvir Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.

Na osmih delavnicah, ki so trajale po pet šolskih ur, je 15 udeležencev pridobivalo znanje s področij samomotivacije in postavitve ciljev, priprave poslovnega modela in uresničljivih akcijskih načrtov, določanja ciljnega trga in identifikacije kupcev, komuniciranja s trgom ter krepilo moč sodelovanja in partnerstva, ki je še kako pomembno v današnjem poslovnem svetu.

Vsebine so bile naravnane h konstruktivnemu in kreativnemu načinu razmišljanja, s poudarkom na načrtovanju lastnih aktivnosti z jasno določenimi cilji. Prepoznavanje življenjskih ciljev je bilo izhodišče za določitev poklicnih ciljev.

Vsebine delavnice so uporabne tako za iskalce zaposlitve kot tudi za svetovalce zaposlitve. Pridobljeno znanje je osnova za oblikovanje nadaljevalne modularne delavnice za prepoznavanje kompetenc za zaposlitev, ki bo nadgrajena s prepoznavanjem podjetniških kompetenc. Poznavanje lastnih kompetenc z vidika sposobnosti njihovega trženja lahko pomeni konkurenčno prednost in tudi razlog, zaradi katerega bi delodajalec te kompetence najel.

Po zaključku delavnice se je pet udeležencev zaposlilo. Za »coworking« so se odločile štiri udeleženke. Enkrat na teden se srečujejo v zavodovih prostorih, kjer sta jim na voljo mentorica ter tehnična oprema za delo. V skupnem prostoru postavljajo skupaj akcijske načrte, spremljajo njihovo uresničevanje, delijo informacije, znanje in izkušnje ter vlagajo v druge. Zasledovana cilja sta dva: zaposlitev s pomočjo uresničitve lastne podjetniške ideje ali zaposlitev pri delodajalcu.

»Ker coworking predstavlja obetaven pristop k reševanju brezposelnosti, sodelovanju in ustvarjanju uspešne družbe, si bomo prizadevali za njegovo promocijo, uspešno izvajanje in razvoj koncepta. Načela coworkinga pa so postala sestavni del vsakodnevnih aktivnosti zavoda za zaposlovanje pri internem delu ali pri delu z našimi uporabniki. Menimo namreč, da je v sodelovanju ključ do odprte in povezane družbe ali kot je zapisal Charles Darwin, v zgodovini človeštva je prevladal tisti, kdor se je naučil sodelovati in improvizirati,« je pojasnila Vesna Vida iz OS Koper.jpš