Z delno sanacijo objektov podjetja KIK Kamnik v stečaju so preprečili nevarnost eksplozij, požarno nevarnost celotnega kompleksa pa so z nadzorovanim skladiščenjem sredstev in snovi omejili na tehnično varovana skladišča. Kot so še povedali, naj bi se Slovenska vojska z območja umaknila kar pol leta pred načrtovanim rokom, predvidoma še pred iztekom naslednjega meseca. Nadaljnjo sanacijo zemljišča in posameznih objektov bodo prepustili sedanjim in bodočim lastnikom, ki naj bi jo izvedli po že pripravljenih strokovnih podlagah.

Vsa sredstva so evidentirali in uskladiščili po vojaških predpisih. Gre za 156.190 različnih eksplozivnih kosov, 1800 metrov različne eksplozivne vrvice in 80 kilogramov eksploziva. Vsebina v vojaških skladiščih se bo do konca oktobra še spremenila. Trenutno pa je na območju še približno 10.329 kosov nevarnih sredstev, 11.790 kilogramov nevarnih snovi in 2750 metrov različne eksplozivne vrvice.

Območje bo povsem varno, ko bo končana tudi sanacija zemljišč in kemikalij, so pojasnili na ministrstvu in dodali, da kontaminirani in pirotehnično že sanirani objekti proizvodnje črnega smodnika še vedno predstavljajo določeno povečano požarno nevarnost, saj se prah (smodnik) nahaja povsod. A gašenje ob morebitnem požaru ne predstavlja eksplozijske nevarnosti, so pojasnili.

Sanacijo je vodila delovna skupina ministrstva za notranje zadeve, v njej pa so sodelovali še ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in reševanje, občina Kamnik ter druga ministrstva in institucije. Ekstremno nevarna sredstva in snovi so uničili na lokaciji Kamnik. Nevarna sredstva in sredstva, ki niso bila originalno pakirana, pa na vojaškem poligonu. Manj nevarna in nevarna sredstva, ki ne omogočajo samovžiga, so uskladiščili v primernem in varovanem vojaškem skladišču na vojaškem območju.

Večfunkcionalno središče mesta

Tudi lastniki zemljišč in objektov se že vključujejo v sanacijo in iščejo poti do evropskih evrov. Kot so povedali na občini Kamnik, se z njimi intenzivno usklajujejo o prestrukturiranju celotnega območja. Začasno naj bi ohranili le okoljsko sprejemljive obstoječe dejavnosti in v skladu s trajnostnim razvojem celoten južni del smodnišnice preoblikovali v večfunkcionalno središče mesta, kjer bodo združeni obstoječi kulturni program, potniški terminal (skupna železniška in avtobusna postaja, taksi služba, severno mestno parkirišče sistema »parkiraj-pelji«) ter poslovni, trgovski in stanovanjski objekti. Predvidena je paviljonska zazidava z velikim deležem odprtih površin in zelenja ob celotni rečni potezi.

V osrednjem delu načrtujejo regijski center dobrega počutja; centralni mestni in športni park z igrišči in dvoranami, morda tudi hotelskim kompleksom, apartmaji, tehničnim muzejem črnega smodnika. Razmišljajo tudi o sedežu uprave regijskega parka s centralnim muzejem, mednarodno alpinistično akademijo, gorsko reševalno službo.

Evri za degradirana območja

Stečajni upravitelj KIK Kamnik Gregor Erman pravi, da gre h koncu tudi stečajni postopek. Premoženje KIK, ki je še v lasti podjetja, so poskušali že dvakrat prodati, o tretjem poskusu se bodo dogovarjali še ta mesec. »Za vsa zemljišča bom predlagal ponovno zbiranje ponudb brez določene izhodiščne cene,« je dejal Erman.

Marjan Pogačnik, direktor Iskra Mehanizmov, ki imajo v lasti največji del območja v velikosti 300.000 kvadratnih metrov, pa je povedal, da ministrstvo za spodnji, varnejši del območja ni izdelovalo sanacijskega programa. Zato so študijo v dogovoru z njimi naročili sami. Študija je pokazala, da spodnji del za ljudi in okolje ni nevaren, a brez sanacije ni uporaben za druge namene. Pričakujejo, da bo po umiku vojske zdaj za seboj pospravil in odpeljal svojo opremo tudi KIK, in že načrtujejo sanacijo celotnega območja, ki bi jim ob sodelovanju vseh vpletenih morda omogočila tudi pridobitev evropskih evrov za degradirana območja.