Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so s podajo več kazenskih ovadb na kranjsko okrožno državno tožilstvo zaključili zahtevno kriminalistično preiskavo, v kateri so potrjevali sume premoženjskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter nezakonitosti s področja delovnega razmerja in socialne varnosti.

Vse tri ovadene osebe, ki naj bi zavestno delovale v skupnem interesu, so osumljene več premoženjskih kaznivih dejanj, ena pa tudi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo ter zoper delovno razmerje in socialno varnost.

Skupna premoženjska škoda, ki so jo ovadeni med letoma 2010 in 2012 povzročili z nezakonitimi posli, po ugotovitvah kriminalistov presega 750.000 evrov, povezana pa je z neizpolnjevanjem obveznosti do dobaviteljev, neenakopravno obravnavo upnikov pri plačevanju dolgov, neplačevanjem prispevkov in plač zaposlenim, zaposlovanjem in delom na črno ter poneverbo in neplačevanjem davkov.

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da je turistična družba iz Bohinja v letu 2010 pridobila pravico do uporabe nekaterih bohinjskih hotelskih kompleksov, ki so pri tekočem poslovanju kmalu začeli ustvarjati izgubo in povzročati dolg do dobaviteljev in zaposlenih. Osumljenec je v tem času kršil tudi predpise o zaposlitvi in ni izpolnjeval obveznosti iz delovnega razmerja.

Zaradi težav s tekočim poslovanjem turistične družbe je prvoosumljeni s soglasjem najemodajalca ustanovil podjetje za upravljanje in vodenje ter z njim nadaljeval upravljanje hotelov. Novoustanovljena družba je kot podnajemnica prevzela dolgove iz prvega najema in se zavezala, da jih bo v roku poplačala.

Prvoosumljeni pa je po ugotovitvah kriminalistov še naprej kršil predpise o zaposlitvi, zaposloval je na črno in si nezakonito prilastil tudi za več kot 270.000 evrov sredstev iz poslovanja družbe, medtem ko dolgov ponovno ni poravnal. Družba tudi ni oddala obračuna davka in se je tako izognila plačilu okoli 75.000 evrov davčnih obveznosti.

Poslovanje je nadziral najemodajalec, kjer pa z njegove strani postavljena oseba dolgov upnikov ni obravnavala enakopravno, saj je ne glede na računovodske predpise finančne prilive turistične družbe preusmerjala samo na njegovo podjetje, medtem ko ostalih dolgov ni plačevala. Vsi trije ovadeni so zato osumljeni poslovnih goljufij.

Poslovna goljufija se kaznuje z zaporom do petih let, poneverba z zaporom do treh let, davčna zatajitev z zaporom od enega do osmih let, zaposlovanje na črno in kršitev temeljnih pravic delavcev pa se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.