Pri sprejemu drugega rebalansa letošnjega proračuna je Mestna občina Ljubljana med nepremičnine, ki bi jih rada prodala, uvrstila tudi Mahrovo hišo na naslovu Krekov trg 10. Občina je ocenila, da je njenih več kot 3000 kvadratnih metrov vrednih 4,8 milijona evrov. Na mestnem oddelku za ravnanje z nepremičninami so dejali, da so Mahrovo hišo vnesli v načrt ravnanja z nepremičninami, ker so prejeli poizvedbe različnih interesentov.

Eden izmed njih je bila po navedbah občine tudi Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) oziroma ljubljanska univerza, ki je zadolžena za reševanje prostorske stiske omenjene akademije. Dekan AGRFT Miran Zupanič je potrdil, da je bila Mahrova hiša ena izmed štirih možnih lokacij, kam preseliti omenjeno akademijo.

Univerza se je po opravljenih analizah vseh štirih lokacij, cenah in roku za ureditev odločila, da je za AGRFT najprimernejša selitev na Trubarjevo 3 in v prostore Metalke na Dalmatinovi. Ta rešitev bi po prvih ocenah stala 19,77 milijona evrov, uresničena bi lahko bila do septembra 2016. Mahrova hiša se je izkazala za dražjo, saj bi stala nekaj več kot 24 milijonov evrov. Prav tako bi študenti AGRFT morali čakati dalj časa na nove prostore, saj bi Mahrovo hišo lahko za njihove potrebe usposobili do maja 2018, je pojasnil Zupanič.

Ali prodaja pomeni konec sanj o zasebnem vlagatelju v garažo?

Kdo so bili drugi interesenti, na občini niso povedali, so pa na oddelku za ravnanje z nepremičninami poudarili, da so ti za zdaj le zbirali informacije o omenjeni zgradbi. Ker je morebitna prodaja Mahrove hiše še negotova, na občini za zdaj niso želeli napovedovati, ali jo bodo prodajali na javni dražbi ali bodo zanjo zbirali ponudbe. Ob tem velja opozoriti, da je občina Mahrovo hišo na seznam nepremičnin, ki so naprodaj, uvrstila šele letos poleti. V prvotnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v prvem rebalansu omenjenega objekta ni bilo na prodajnem seznamu.

Ker je občina Mahrovo hišo namenila prodaji, se postavlja vprašanje, ali je torej obupala nad javno-zasebnim partnerstvom pri gradnji parkirne hiše pod tržnico. Ko je prvič iskala zasebnega partnerja, ki bi financiral gradnjo parkirne hiše, je občina potencialnim partnerjem namreč v zameno ponudila ravno Mahrovo hišo. Na občinskem oddelku za razvojne projekte in investicije nam nedvoumnega odgovora niso dali. Dejali so, da si puščajo odprte tudi možnosti sodelovanja z drugimi vlagatelji.

Pred časom so na občini sicer napovedali, da bodo zasebnega partnerja za gradnjo parkirne hiše poskusili najti z novim javnim razpisom. Če pa zanimanja ne bo, se bo občina kar sama lotila gradnje, so takrat zagotovili.

Poročilo o arheoloških raziskavah še ni nared

Ob tem velja spomniti, da občina za zdaj še ni pridobila gradbenega dovoljenja za gradnjo parkirne hiše. Na oddelku za investicije so pojasnili, da bodo za dovoljenje lahko zaprosili po tem, ko bodo od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) pridobili pogoje za gradnjo, s katerimi bodo morali uskladiti projektno dokumentacijo. Občina mora zato najprej počakati na končno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah in mnenje pristojne konservatorske službe ZVKDS. Od sklepov tega poročila so odvisni nadaljnji načrti in aktivnosti občine pri tem projektu, so še povedali na oddelku za investicije.