SMT je podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo elektronskih naprav. SMT je del skupine Pick & Place, katere začetki segajo v leto 1979, ko je Vladimir Polič ustanovil prvo podjetje. Skozi leta je podjetje raslo in oblikovala se je skupina, ki združuje več različnih podjetij, med drugimi SMT, ki je bilo ustanovljeno leta 2003 prav z namenom razvoja in proizvodnje elektronskih naprav.

Največji preboj je skupina doživela leta 1999, ko je skupaj s strateškim partnerjem AGB Group (danes The Nielsen Company) z novo generacijo naprav za merjenje gledanosti televizijskih postaj, tako imenovanimi telemetri, vstopila na svetovni trg merjenja televizijske gledanosti in z njo postala vodilno podjetje na področju razvoja telemetrije na svetu.

Z leti je podjetje SMT zraslo iz malega v srednje veliko podjetje, ki je s svojo fleksibilnostjo in dinamičnostjo našlo svoje mesto na trgu razvojnih in proizvodnih storitev.

Leta 2010 se je podjetje SMT preselilo v nove prostore z večjimi proizvodnimi zmogljivostmi. Takrat se je intenzivneje odprlo trgu in začelo svoje storitve razvoja in proizvodnje elektronike ponujati tudi drugim poslovnim partnerjem. Od leta 2009 podjetje SMT beleži rast v prometu in zagotavlja delovna mesta vedno več zaposlenim. S 44-odstotno rastjo in več kot 60 zaposlenimi so v letu 2013 dosegli najvišji promet v zgodovini podjetja SMT. Lani so namreč ustvarili za 9,4 milijona evrov prodaje.

V zadnjih letih se je pod vodstvom direktorja Andreja Novaka podjetje odpiralo novim trgom in hkrati obvladovanju internih procesov z zagotavljanjem višje kakovosti. Podjetje je svoje storitve približalo poslovnim partnerjem, ki jim s fleksibilno in zmogljivo proizvodnjo pomaga, da se lažje spoprijemajo s svojimi poslovnimi izzivi.

Ostaja zvesto visokim standardom kakovosti, ki veljajo v proizvodnji elektronike, in se aktivno približuje pridobitvi certifikata za vstop v avtomobilsko industrijo. Organizacijska struktura z močnima oddelkoma tehnologije in razvoja omogoča, da je SMT v koraku s časom in ponuja sodobne storitve, ki jih poslovni partnerji od njih tudi pričakujejo.

V preteklih letih se je vodstvo usmerilo k usposabljanju kadra in razvoju moderne tehnologije. Brez poslovnih partnerjev, ki stremijo k odličnosti in dobavitelje motivirajo k zagotavljanju vedno večje kakovosti, podjetje SMT ne bi bilo to, kar je danes. Danes ima podjetje SMT zelo raznoliko strukturo poslovnih partnerjev. Nekateri so z njimi že od vsega začetka, drugi so se jim pridružili nekoliko pozneje.

Njihovi partnerji so dejavni na področjih bele tehnike, zabavne elektronike, avtomatizacije in industrijske elektronike.

V SMT menijo, da uspešnost ni samoumevna. Pripisujejo jo predvsem trdemu delu vseh sodelavcev, podpori lastnikov Vladimirju, Denisu in Petru Poliču, jasni viziji, pravim odločitvam, razmeram na trgu elektronike in tudi kančku sreče.

Nase gledajo kot na podjetje, ki napreduje vztrajno, sistematično in s trdim delom, kolikor jim znanje, čas in nadarjenost dopuščajo. Pravijo, da jim ni nič podarjenega in da se morajo za vsak napredek boriti. To se pozna pri energiji, ki jo vlagajo v boljšo kakovost dela in ki jo čutijo, ko stojijo svojim partnerjem ob strani, tudi kadar so morda zahteve skoraj nemogoče… Menijo, da je uspeh njihovih strank tudi del uspeha SMT.

Prvo desetletje je bilo za SMT uspešno, pred njimi pa je že novo obdobje. Ker jih podpirajo lastniki in ker imajo izjemno motivirano ekipo, so prepričani, da bo prihodnost še uspešnejša. nr