»Do leta 2035 načrtujemo, da bomo zagotovili tudi brezogljično mobilnost. Z vključevanjem novih potencialov na področju električne in toplotne energije ter mobilnosti pa bomo v tem obdobju ustvarili najmanj štiri tisoč novih delovnih mest,« smelo napoveduje Merkač. Dodaja še, da so na avstrijskem Koroškem pripravljeni, da bi na tem področju še tesneje sodelovali in se povezovali z našo državo, še posebno koroško regijo. Doslej je največje zanimanje za to izkazala ravenska družba Petrol Energetika, ki v sodelovanju s koroškimi občinami že zdaj oblikuje scenarije trajnostnega razvoja energetske oskrbe industrije, gospodinjstev in lokalnih skupnosti.

»Mi svojo dejavnost že zdaj intenzivno usmerjamo v obnovljive energetske vire,« pravi Mojca Kert, direktorica Petrola Energetike. »S svojimi poslovnimi načrti sledimo evropskim okoljskim zahtevam in priporočilom, prav tako pa bomo v prihodnosti tudi sami intenzivno vlagali in namenjali lastna investicijska sredstva za nove naložbe, predvsem na področju biomase, fotovoltaike in tudi za gradnjo malih hidroelektrarn,« poudarja Kertova.