1. Velikost čistilne naprave izberite glede na število oseb, ki stalno živijo v objektu. Prevelika ali premajhna naprava ne deluje dobro.

2. Izberite primerno mesto postavitve (zelenica ali parkirišče oziroma dovozna pot), čistilna naprava pa naj ne bo oddaljena več kot 20 metrov.

3. Čistilna naprava mora imeti vse certifikate (moč čiščenja, stabilnost in vodotesnost rezervoarjev). Pred nakupom zahtevajte na vpogled in preverite vsa potrdila.

4. Naprave, ki imajo vse predpisane certifikate, so bile približno devet mesecev testirane v realnih razmerah in ob pravilni uporabi in vzdrževanju delujejo brezhibno.

5. Naprava naj bo v močnih in stabilnih rezervoarjih s certifikatom o stabilnosti in vodotesnosti.

6. Izberite napravo s čim manj pokvarljivimi elektronskimi deli, saj ti povišajo stroške vzdrževanja.

7. Izberite napravo z večjim volumnom rezervoarja. To omogoča praznjenje na daljše obdobje in zniža stroške.

8. Kupujte pri podjetjih, ki so že dlje prisotna na trgu in imajo na tem področju veliko izkušenj.

9. Izberite kar najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Napravo kupujete za obdobje več deset let!

10. Daljša garancija pomeni večjo varnost nakupa. Višji kot je učinek čiščenja, bolj boste varni.

11. Ne pozabite na ponikalni sistem.

12. Poceni nakup ni vedno dober nakup. Navadno prinaša višje vzdrževalne stroške ter obilo težav zaradi nepravilnega delovanja naprave.