Če obstajajo zakoni, ki zahtevajo enake možnosti za ženske, pa ne le za njih, tudi za ljudi s posebnimi potrebami, drugačnim verskim prepričanjem, druge rase, polti…, potem je to seveda vredno spoštovanja in upoštevanja kot civilizacijski dosežek in je prav, da se še zapiše v čim več dokumentih. In res je v vsakem resnem dokumentu, tudi pogodbah v javnem sektorju, zapisano poleg korupcijske klavzule še določilo o upoštevanju enakih možnosti oziroma nediskriminaciji. Do tu je vse v redu.

Zakonska zahteva po ženskih kvotah je pa čisto nekaj drugega; tu ne gre za enakopravnost, ne gre za enake možnosti, ampak za obveznost, da je med kandidati določen odstotek žensk. Če hočeš v neki stranki kandidirati kot moški, moraš praviloma »priskrbeti« tudi eno žensko kot kandidatko! Torej ni pomembno, ali si invalid, druge rase, druge barve kože, verskega prepričanja…, enostavno to ni pomembno, edino pomembno je, da si ženska, ne moški. Torej drugi interesenti, denimo moški, nimajo enakih možnosti, saj niso ženske. Torej so ženske kvote v nasprotju z enakimi možnostmi, zaradi česar so tudi nastale. Če je že tako velika skrb za ženske kvote, zakaj ni enaka skrb namenjena ljudem različnih verovanj, različnih spolnih nagnjenj, invalidom, različnim rasam…? Zakaj ni v parlamentu enaka zastopanost vseh teh »drugačnih« od običajnih in očitno problematičnih moških? Kaj pa če je kdo spremenil spol, po katerem spolu bo evidentiran, po prejšnjem ali po novemu? Kaj pa moške kvote? Zakaj ni moških kvot na fakultetah (se ve, katerih), pa v poklicih, kjer prevladujejo ženske? Zakaj nimajo moški enakih kvot in pravic?

Ženske kvote ne pomenijo spoštovanja žensk, ampak obrnjeno: gre za poniževanje in nespoštovanje žensk, ki se jih obravnava kot z določenim blagom ženskega spola, kot kriterija. Ženske so z ženskimi kvotami deprivilegirane in neenakopravne in bi se proti takemu tretmaju morale bojevati, ne pa da so tiho. Če kdo želi v politiko ali na javno funkcijo, naj se prijavi in gre na to področje, bo že tam doživel uspeh ali neuspeh kot bolj ali manj uspešen človek, ne pa kot ženska ali moški.

Bojko Jerman, Dol pri Ljubljani