Ustvarjalnik, mladinski podjetniški pospeševalnik, bo že peto leto zapored na izbranih slovenskih srednjih šolah izvajal podjetniške krožke, s katerimi mladim pomagajo, da se naučijo potrebnih podjetniških veščin, da dobijo svojo poslovno idejo in da jo na koncu leta uresničijo v obliki dijaškega startupa – kakršne koli dijaške pobude, ki zasluži vsaj 1 evro.

»Tudi če se ne odločijo za podjetniško pot, so naši krožkarji lažje zaposljivi od svojih vrstnikov. Naučimo jih vztrajnosti, potrpežljivosti in sodelovanja. Poleg tega postanejo samozavestni, empatični in učinkoviti govorci. Ustvarjalnik mladim tudi s svojim zgledom pokaže, da je za velike rezultate potreben le majhen korak iz cone udobja,« pojasnjuje Matija Goljar, vodja pospeševalnika.

V prejšnjem šolskem letu je z njihovo pomočjo zaživelo 27 dijaških startupov, od katerih jih je pet pripravljenih na investicijo, skupno pa je krožke obiskovalo več kot 650 mladih. V tekočem letu bodo 20 krožkov za okoli 400 dijakov slovenskih srednjih šol izvajali s pomočjo 100 mentorjev, pripravili pa bodo 30 regijskih in šest nacionalnih srečanj mladih podjetnikov oziroma startup vikendov, napovedujejo. »Dijaki se v okviru naših krožkov enkrat na teden srečujejo in oblikujejo svoje zamisli in v letu dni ustanovijo svoje prvo podjetje. Prepričani smo, da s tem mlade naučimo, da lahko sami oblikujejo svet okoli sebe in si ustvarjajo priložnosti,« pojasnjujejo v Ustvarjalniku.

Začnejo oktobra

Dijaki se lahko za obiskovanje podjetniškega krožka odločijo do drugega tedna v oktobru, ko se bodo začela uvodna srečanja in medsebojno spoznavanje ter oblikovanje podjetniških ekip, ki bodo nato svoje projekte razvijale do konca maja prihodnje leto. Začeli bodo s treningom mehkih veščin in s pomočjo poslovne igre spoznavali podjetniški pristop k reševanju problemov, hkrati pa bodo razbijali tudi strah pred pristopanjem do neznanih ljudi in vadili komunikacijo s potencialnimi strankami. Decembra bodo dijaki predstavili svoje poslovne ideje, mentorji pa jih bodo teoretično vodili od ideje do razvoja produkta, s čimer bodo mladi podjetniki spoznali proces izdelave prototipa, idejo pa bodo na trgu začeli testirati takoj po novem letu. Izdelava prototipa jih bo čakala v februarju na Startup Weekendu, na katerem se bodo pripravili tudi na samostojen nastop na trgu, marca pa je predvideno pridobivanje prvih strank in spreminjanje osnovnega poslovnega modela glede na odziv trga. Nato bo vse do maja čas za nadaljnji razvoj poslovne zamisli in pridobivanje strank, spoznavanje pristopov za pospeševanje prodaje in razvoj novih prodajnih kanalov ter iskanje potencialnih partnerjev in vlagateljev. Konec maja se bodo namreč vsi udeleženci podjetniških krožkov srečali na nacionalni konferenci, kjer bodo izbrali mladinski startup leta.

Še večji poudarek na kakovosti krožkov

Ekipa Ustvarjalnika se je poleti urila v Unreasonable Institutu, ameriškem pospeševalniku za socialna podjetja in družbeno koristne organizacije, kjer so program podjetniških krožkov izpilili. Goljar je po vrnitvi iz ZDA povedal, da so ugotovili, da ni pomembno število dijakov, ki se udeležujejo krožkov, temveč je pomembnejše, kaj posameznik od njih odnese. Letošnji program podjetniških krožkov je zato bolj izpiljen, obljubljajo, predvsem pa si želijo doseči, da bi pri vseh »profilih« dijakov dosegli ravnovesje za podjetništvo potrebnih kompetenc. Odličnjakom namreč pogosto manjka drznosti in pogledov zunaj okvirov, a so pridni in vztrajni, pri dijakih s slabšimi ocenami pa je običajno ravno obratno, opaža Ustvarjalnikova ekipa. Zato želijo pri prvih vzbuditi drznost, druge pa privaditi na vztrajnost in potrpežljivost, tako da bodo lahko vsi občutili vrtiljak podjetništva.

»Če je nekdo našel problem, ga rešil in znal tudi prodati pri 17 letih, bo to lahko storil še enkrat. Takšen človek ne bo brezposeln in odvisen od tujih okoliščin, temveč bo sam imel v rokah škarje in platno,« so prepričani.

Mentorji predvsem mladi podjetniki

V Ustvarjalniku se držijo načela, da morajo z mladimi delati tudi mladi podjetniki, ki so po izkušnjah le nekaj korakov pred njimi in še sami stopajo po isti poti in zaradi tega gledajo skozi isto prizmo kot dijak, poudarja Goljar. »Ne bomo izobraževali učiteljev, da bodo oni predavali o podjetništvu, ker nimajo enake perspektive kot podjetniki, prav tako pa tudi med mlade za mentorja ne bomo dali zelo izkušenega podjetnika.

Seveda je dobro, da pridejo kdaj predavat kot gostje, ampak za vsakodnevno mentorstvo in spodbudo ter za tkanje pristnega odnosa je veliko boljši mentor vrstnik,« je povedal Goljar, ki zato k sodelovanju za mentorstvo vabi tudi mlade podjetnike, čeprav si morda tudi sami šele utirajo svojo podjetniško pot.