Program FELU MBA je z vsebinami, načinom predavanj, organizacijo prilagojen zaposlenim posameznikom. Kaj to pomeni v praksi?

V program vstopajo posamezniki, ki si predvsem želijo široka, v prakso usmerjena poslovna znanja in veščine. Delujejo v rastočem delu poslovanja, pri katerem kot ključni ljudje potrebujejo tudi močne voditeljske sposobnosti. Vsi že imajo predhodne delovne izkušnje na področju srednjega ali vrhnjega menedžmenta. To je tudi eden izmed pogojev za vpis.

Pomemben del študija predstavlja delo pri konkretnih poslovnih primerih, situacijskem učenju, reševanju konfliktov z različnimi deležniki podjetja, tako zunanjimi kot notranjimi, ipd. Vse to v programu študentje izkusijo prek različnih vlog, tako da veliko dela poteka tudi v timih, kjer so primorani sprejemati odločitve kot v realnem svetu, tj. v službi in podjetju. Program poleg standardnih funkcijskih področij prinaša tudi najnovejše vsebine s področij kreativnega mišljenja, inovacij, pogajanj, medkulturne komunikacije in razvoja osebnega sloga vodenja. Namen in cilj takega učenja in pridobivanja znanja je, da lahko ta znanja že naslednji dan uporabijo pri svojem delu.

Posamezniki v programu so tisti ljudje, ki predstavljajo ključni kader v podjetju, zato smo ob snovanju programa prisluhnili tudi podjetjem, ki ne želijo, da bi ti ljudje zaradi študija imeli veliko izostankov. Tako je posameznik v dveh letih z dela odstoten le 30 dni, saj študij poteka ob petkih in sobotah.

Poleg praktičnosti je velik poudarek najbrž tudi na izmenjavi izkušenj med študenti.

Gre za medsebojno komunikacijo, za izmenjavo izkušenj, za nadgradnjo obstoječega znanja, s tem, da v razred pripelje svoje znanje na eni strani predavatelj, na drugi strani pa vsak posameznik iz svoje poslovne prakse. V tej medsebojni komunikaciji gre za to, da znanja nadgradimo, sistematiziramo, pokažemo nova orodja, ki jih lahko nato študentje neposredno prenesejo v prakso.

V čem se MBA ekonomske fakultete razlikuje od tistih doma in v tujini?

Program MBA loči od preostalih programov na trgu to, da je MBA tako imenovani horizontalni program. Ne gre za program, pri katerem gremo v posamezno disciplino v podrobnosti, v njene globine. Namen MBA je, da gre horizontalno po poslovnih funkcijah podjetja. Da spozna vse poslovne funkcije, kajti zgolj s poznavanjem vseh poslovnih funkcij lahko kompetentno vodiš podjetje. Ko vodiš podjetje, vodiš tudi vse poslovne funkcije in z njimi zelo tesno sodeluješ.

Res je, da je v svetu in Sloveniji precej ponudnikov programa. Kompetenca, ki jo ima ekonomska fakulteta na tem področju, je ta, da imamo odlično poučevanje, ki ga kombiniramo z močno raziskovalno dejavnostjo. Poleg tega lahko v naš program zaradi raziskovalne odličnosti institucije, kot je ekonomska fakulteta, dodajamo sveže raziskovalne aktivnosti in spoznanja, kar pomeni, da je program močan tudi v raziskovalni vsebini. Program se razlikuje tudi po možnosti mednarodne izmenjave udeležencev MBA. Mednarodna povezanost fakultete z najboljšimi šolami v tujini nam omogoča, da udeležencem ponudimo možnost, da določen predmet v okviru programa FELU MBA poslušajo v Ameriki ali na Japonskem.

Kaj dejansko posameznik pridobi z udeležbo v takem programu in kakšno uporabno vrednost ima udeležba posameznika za podjetje, v katerem deluje?

Na eni strani je pridobivanje temeljnih znanj, ki bodo služila kot podpora odločanju v podjetju. Pri teh skušamo kandidate opremiti z ustreznimi orodji in poznavanjem bistvenih poslovnih in ekonomskih konceptov, ki jim bodo omogočali sprejemanje kakovostnih odločitev ter bodo na izzive podjetja sposobni pogledati z različnih zornih kotov (financ, trženja, prodaje, organizacije procesov in proizvodnje). Na tak način zna kandidat analitično pristopiti k rešitvi problema ter je sposoben bolje zaznavati zunanje in notranje priložnosti in nevarnosti.

Na drugi strani pa je pomemben sestavni del programa pridobivanje veščin. V teh turbulentnih časih so te postale oziroma postajajo še toliko bolj pomembne, saj vodenje ljudi zahteva vse večjo in temeljito pozornost. V dinamičnem in kompleksnem svetu ni mogoče izpostaviti enega samega znanja ali veščine.

Po končanem programu postanejo tudi del največjega in najvplivnejšega alumni združenja v Sloveniji. Ker pa je program mednarodni, gre hkrati za odlično priložnost za navezovanje poslovnih stikov v prihodnosti.

Organizacija programa je popolnoma prilagojena posameznikom, ki ne želijo, da študij posega v njihove delovne obveznosti. Tako je posameznik z dela odsoten povprečno dvajset dni v letu.

Velik pomen dajemo tudi odnosu med fakulteto in skupino. Študij poteka v tehnološko dovršenih učilnicah, ki spodbujajo kreativno razmišljanje, na voljo imajo dostop do centralne ekonomske knjižnice z najobsežnejšo zbirko domačih in tujih gradiv, baz, člankov itd. Pri vsem tem smo imeli v mislih, da posameznik dejansko na fakulteti optimalno izkoristi svoj čas, in je poskrbljeno še za tako majhno stvar. Tako je bilo poleg kakovosti programa glavno vodilo še celostna, kakovostna storitev, ki posameznikom, ki poleg študija usklajujejo še kariero in svoj prosti čas, ponudi vse, da proces poteka nemoteno, na primer parkirišče, prehrano, prostore, knjižnico, kontaktno osebo, ki je menedžer programa…

Kaj bi izpostavili kot eno najpomembnejših znanj oziroma veščin, ki jih posameznik pridobi?

Na eni strani pridobivanje temeljnih znanj, na drugi strani pa veščine. Prepletenost obojega s ciljem, da dosegamo cilje podjetja in ohranjamo zaposlene v podjetju motivirane in zadovoljne.

Kaj loči uspešne od neuspešnih ljudi? Osebna integriteta in sposobnost celovite presoje?

Osebna integriteta temelji na dobrem poznavanju sebe. Celovita presoja pa temelji na dobrem poznavanju in znanju vseh ključnih poslovnih analitik. Na tem temelji FELU MBA. Na koncu programa udeleženec bolje pozna sebe, različne poslovne analitike in zna bolj celovito presojati situacijo. To pa je plodno seme uspešnega poslovnega in osebnega življenja.

S sedanjo finančno in gospodarsko krizo se je ugled menedžerjev v Sloveniji precej znižal, podjetja in posamezniki pa vse težje pridejo do denarja za plačilo šolnin. Kako se soočate s temi trendi?

Gospodarska situacija je težka. Podjetja se zelo natančno odločajo, kako porabljajo svoj denar, vendar mi v tem vidimo zgolj priložnost. Z vidika razmerja med kakovostjo in ceno imamo daleč najboljšo ponudbo v Sloveniji in poleg tega dajemo dve akreditaciji, česar v Sloveniji ravno tako ni, niti na širšem regionalnem območju. Iz krize nas bodo lahko popeljali samo kompetentni menedžerji in ne tisti, ki zgolj kritizirajo menedžment. Program na ekonomski fakulteti poteka že tretje leto. Ravno sedaj poteka vpis v četrto generacijo. Vedeti moramo, da so naša ciljna skupina že tako zaposleni ljudje, ki imajo poleg zahtevne kariere po večini še družinsko življenje, in je odločitev za študij MBA za vsakega posameznika spoštovanja vredna odločitev, saj zahteva veliko energije.