Čeprav je stečajni upravitelj družbe S1 Bojan Klenovšek že letošnjega marca sklenil pogodbo o prodaji gradbene jame na Bavarskem dvoru, ki je edino premoženje propadle družbe, stečajnega postopka ne bo mogel končati kaj kmalu. Družba Vekevro, ki je sklenila pogodbo, si je namreč premislila. »Zemljišča ne bomo kupili in trenutno nismo pripravljeni za druge investicije v Sloveniji,« je dejala direktorica Vekevra Susanna Vermishyan. Pojasnila je še, da so ta projekt opustili zaradi trenutne politične situacije v Sloveniji, v dodatne podrobnosti o tej radikalni spremembi načrtov pa se ni želela spuščati.

Družba je Klenovška o tej nameri sicer ustno že obvestila, čaka pa še na uradno pisno obvestilo Vekevra. Ko bodo to storili, bo Klenovšek pred nadaljevanjem stečajnega postopka za mnenje, kako naprej, povprašal upnike družbe S1, med katerimi je največji Družba za upravljanje terjatev bank.

Tudi če bi Vekevro plačal kupnino, pa Klenovšek še vedno ne bi imel dovolj denarja, da bi poplačal vse upnike S1, na vrsto bi prišli le ločitveni upniki, ki bi si razdelili znesek kupnine. Klenovšku bo od neuspelega posla z Vekevrom ostalo vsaj 100.000 evrov varščine, ki jo je družba vplačala ob sklenitvi pogodbe.

Spomnimo, Klenovšek je zemljišče poskusil prodati že na dveh javnih dražbah, a nista bili uspešni. Izhodiščna cena za parcelo, pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je podaljšano do januarja 2015, projektno dokumentacijo za izvedbo in davek na dodano vrednost je na prvi dražbi znašala 5,6 milijona evrov. Ker ni bilo zanimanja in je bila tudi druga dražba neuspešna, je bil stečajni upravitelj prisiljen znižati ceno. Z Vekevrom je na koncu dorekel ceno 1,7 milijona evrov, kar je glede na vse ponujeno ugodna cena.

Ob tem pa ne gre spregledati, da bi moral kupec z zemljiščem nase prevzeti odgovornost za varnost gradbene jame, ki jo je treba zaščititi. Ker v stečajni masi družbe S1 ni toliko sredstev, kot je potrebnih za izvedbo sanacije jame, se stečajni upravitelj tega dela ne more lotiti kar sam, je zapisalo sodišče v svojem marčevskem soglasju h kupoprodajni pogodbi.

Občinski podrobni prostorski načrt na območju, kjer se nahaja gradbena jama S1, sicer dovoljuje gradnjo 23-nadstropne poslovne stolpnice s podzemnimi parkirnimi etažami. Nedavno sprejeta sprememba prostorskega načrta pa bodočemu vlagatelju omogoča, da najprej zgradi samo podzemne etaže in pritličje, preostanek nadzemnih nadstropij pa pozneje.