Po navedbah Eko kroga je ljubljansko upravno sodišče presodilo, da je šlo za hude postopkovne kršitve. Sodišče se je v izreku sodbe nedvoumno opredelilo do petrolkoksa, zmogljivosti proizvodnje, predpisanega monitoringa ter dodatnega onesnaževanja v degradiranem območju in dalo prvostopenjskemu organu Arso jasne napotke, kako pravilno voditi postopek, navajajo v Eko krogu.

Tožniki so maja letos na upravno sodišče vložilo tožbo, s katero so izpodbijali okoljevarstveno dovoljenje trboveljske cementarne.

Po januarskem okoljevarstvenem dovoljenju je Arso cementarni dovolil uporabo petrolkoksa, ob večji zmogljivosti, z odpustki pri omejitvah emisij in ob zelo ohlapni kontroli (za nekatera onesnažila meritve samo enkrat na tri leta).

Tožniki pa niso nasprotovali izdaji okoljevarstvenega dovoljenja Lafargu oziroma so nasprotovali izdaji v takšnem obsegu, kot je opredeljen v izdanem dovoljenju.

V sprejetem okoljevarstvenem dovoljenju za Lafarge Cement po navedbah Eko kroga ni bilo upoštevano 82 hektarjev pridobivalnega prostora cementarniškega kamnoloma med Trbovljami in Hrastnikom, niti ni upoštevano mnenje zdravstvenega delavca.

V Eko krogu so ugotovili tudi številne napake v dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo omenjenega dovoljenja.

Po oceni Eko kroga izdano dovoljenje ne upošteva vseh priporočil mednarodno sprejetih najboljših dostopnih tehnologij za cementno industrijo. Te med drugim v izpustih zahtevajo določene nizke koncentracije amoniaka in nekaterih škodljivih onesnažil, ter izogibanje surovini, ki vsebuje visoko vsebnost nevarnih organskih strupov.

Lafarge Cement je januarja znova pridobil okoljevarstveno dovoljenje, s katerim izpolnjuje vse pogoje za proizvodnjo cementa v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC). Trboveljska cementarna je brez tega dovoljenja ostala novembra 2011.

Že leta 2009 je družba pridobila okoljevarstveno dovoljenje, skladno s slovensko in evropsko zakonodajo, potem ko je investirala preko 33 milijonov evrov v nadgradnjo in modernizacijo cementarne z namenom zmanjševanja okoljskih vplivov.