Pogovori med peki in delodajalci so se zaostrili, ko so izdelovalci prest in drugih priljubljenih tradicionalnih prigrizkov, ki so zaščitni znak bavarskega festivala, zahtevali 6,5-odstoten dvig plač. Pogajanja so se medtem prekinila, peki pa s ponudbo delodajalcev niso zadovoljni, zato so pripravljeni izkoristiti Oktoberfest, da bi delodajalce prisilili k večjemu posluhu.

Kakšen vpliv bi imelo pomanjkanje slanih prigrizkov na žejo obiskovalcev in posledično prodajo piva, ni jasno.