Zaposleni so direktorju očitali, da je ob prevedbi plač ravnal neprofesionalno, saj je nekatere neupravičeno razporedil v višje plačne razrede, spet druge pa tudi v nižje od zakonsko določenih. Kot piše v obtožnici, naj bi se v tem javnem zavodu nepravilnosti dogajale od avgusta 2008 do konca leta 2011. Ker pa v Velenju kljub jasnim zahtevam ministrstva za zdravje od zaposlenih, ki so prejemali previsoke plače, niso terjali vračila, je po izvedenskem mnenju nastalo tudi za več kot 176.000 evrov materialne škode.

Družinska izbira

Direktor, ki sicer navedbe iz obtožnice zanika in skuša dokazati, da so v Velenju ravnali podobno kot v mnogih drugih javnih zavodih po vsej Sloveniji, ker pač niso imeli jasnih navodil ministrstva v zvezi z razporejanjem delavcev v določene plačne razrede, pa se je te dni spet znašel »v zobeh« številnih Velenjčanov. Ti so se spotaknili ob imenovanje glavne sestre in obenem njegove pomočnice oziroma desne roke. To je namreč postala Tanja Kontič, soproga velenjskega župana, ki se bo na lokalnih volitvah vnovič potegoval za županski stolček. A četudi jo nekateri skušajo diskreditirati zato, ker je pač županova soproga, češ, da se vselej zaposluje zgolj po vezah in poznanstvih, so ji drugi stopili v bran, češ, da je strokovno usposobljena in izobražena za to delovno mesto. »Vajeni smo, da se v takih primerih vselej pojavijo očitki o nehigieničnosti, ampak štejejo le reference in te so v njenem primeru nesporne. Ni dvoma, da bo svojo funkcijo opravljala kompetentno in vestno,« je prepričan svetnik Franc Sever iz sicer v Velenju opozicijske stranke SDS.

Evidenco prisotnostivodijo kar na roke

Sicer pa so tudi člani nadzornega odbora mestne svetnike na zadnji seji seznanili s poročilom, v katerem so popisali številne nepravilnosti, na katere so naleteli med nadzorom. Tudi oni so opozorili na neustrezno dokumentirana napredovanja v plačne razrede, saj v osebnih mapah zaposlenih ni ustreznih dokazil o doseženih napredovanjih, niti ocenjevalnih in evidenčnih listov. Odkrili so tudi nepravilno razporeditev javnega uslužbenca na delovno mesto, za katerega zasedbo ni izpolnjeval pogojev, določenih v sistemizaciji delovnih mest. Zahtevana je bila namreč sedma stopnja družboslovne smeri, medtem ko je javni uslužbenec zgolj gimnazijski maturant s peto stopnje izobrazbe. Šlo naj bi za Nikolaja Jožefa Straška, ki je bil v času prevedb v plačne razrede vodja kadrovske službe, zdaj pa v ZD ni več zaposlen. A je direktor nadzornikom zagotovil, da kadrovska služba nepravilnosti in pomanjkljivosti že odpravlja.

Prav tako so nadzorniki s prvopodpisano Borko Ćosić opozorili, da v ZD, kjer je več kot 300 zaposlenih, evidenco prisotnosti in odsotnosti z dela še vedno vodijo ročno, kar omogoča številne kršitve, pa čeprav imajo registracijsko uro. S tem pa so po nepotrebnem dodatno obremenjeni javni uslužbenci, ki obračunavajo plače. So pa, po zaslugi občine, v ZD dolgoročno odpravili vsaj en velik problem, in sicer s parkiranjem. Že od konca julija je namreč mogoče parkirati v novi, dvoetažni parkirni hiši, ki je bila zgrajena v okviru prenovljene promenade.