Letošnje leto je še ena od prelomnic podjetja, saj ste po letu 2013, ko ste prihodke od prodaje dvignili za dobro desetino, dodano vrednost pa za 40 odstotkov, prevzeli podjetje Adel. Kaj je bil glavni vzgib za to?

Zaznali smo, da se na prihod na slovenski in hrvaški trg pripravlja še nekaj trgovcev z motornimi olji, mazivi in rezervnimi avtomobilskimi deli iz vzhodne Evrope. Tako je bil prevzem podjetja Adel za nas samoumeven korak pri našem nadaljnjem razvoju. Priložnost se je pojavila na trgu kar sama, s prevzemom Adela in posledično njegove hčerinske družbe Anet na Hrvaškem pa smo si odprli dodatne poti za širitev na hrvaški trg. V prihodnosti ne izključujem večje rasti na območju nekdanje Jugoslavije in vzhodne Evrope, saj na naš naslov še vedno prihajajo ponudbe za prevzeme ali lastniška povezovanja iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Makedonije.

Ob združitvi ste napovedali, da boste leto 2014 končali s 70 milijonov prihodkov in osmimi milijoni evrov čistega dobička. Kaj so še prednosti združitve oziroma načrti za naprej?

Čeprav so od prevzema podjetja Adel minili šele štirje meseci, so pozitivni učinki sinergije že vidni na področju nabave, skladiščenja in prodaje. Podjetje GMT ni postalo lastnik Adela in njihove obstoječe mreže poslovalnic, da bi jih izčrpalo in pobralo dobiček, kot to delajo nekateri neodgovorni lastniki. Namen je ravno obraten. S skupno poslovno kulturo, poznavanjem neposrednega okolja in skupno organizacijo želimo nadgraditi znanje ter nabavne in prodajne procese v obeh družbah, da bi skupaj poslovali še uspešneje. Zavedamo se, da k dobičkonosnosti posla ne prispeva samo dovolj velika marža, temveč dober odnos s kupci, znanje zaposlenih, pametne poslovne odločitve in odlična poslovna razmerja z našimi poslovnimi partnerji.

Prvič ste bili regijska gazela leta 2006, leta 2011 bronasta, leta 2012 pa celo srebrna gazela. Kakšna razlika je bila med tema dvema izboroma? Kako ste ju doživljali vi in vaša okolica?

Vsaka nagrada, ki smo jo do zdaj prejeli, je rezultat dela vseh zaposlenih v naših poslovalnicah po vsej Sloveniji in v tujini, toda na papirju zapisano priznanje in skrbno obrisan kipec na polici še nista merilo, s katerim bi dokazovali, da smo zato boljši zaposlovalec, ali da bomo zaradi tega dobili v podjetje boljše kadre. Za nas je namreč poleg znanja in izkušenj, ki jih imajo zdajšnji ali prihodnji zaposleni, eno od visokih meril tudi dober odnos do sočloveka in okolja, kar smo tudi nenehno poudarjali na vseh dogodkih, povezanih z gazelami.

Vsi kipci gazel so v moji pisarni, pa ne zato, da bi ju hoteli skriti pred očmi širše javnosti, temveč zato, ker je moja pisarna tudi prostor, kjer potekajo srečanja in sestanki z našimi najpomembnejšimi partnerji, a hkrati s prihodnjimi dobavitelji in kupci. Ker sta kipca simbol naših dosežkov in visoke kakovosti poslovanja, pri naših partnerjih spodbujata dodatno zaupanje v naše podjetje, s tem pa tudi hitrejšo in boljšo sklenitev posameznega posla.

Bi dejali, da so inšpekcije zaradi vaše izpostavljenosti nekoliko pozornejše na vas ali gre za neupravičene strahove?

Številk, ki so pripomogle, da smo rasli na trgu, nikoli nismo skrivali, saj sta pomembna dejavnika, ki sta pripomogla k naši rasti, transparentno poslovanje in preudarno ravnanje tako v poslovnem svetu kot zasebnem življenju. Le podjetje, ki dela v skladu z zakoni in ki igra s svojimi poslovnimi partnerji z odprtimi kartami, lahko doseže rezultate, kakršni so naši. Naziv gazela našemu podjetju nikoli ni poslabšal pogojev za poslovanje, kvečjemu nasprotno. Inšpektorji so v našem podjetju dobrodošli in vesel sem, če nas lahko pri drugih gospodarskih subjektih navedejo kot primer dobre prakse, partnerji pa v vsakem priznanju, ki smo ga prejeli, vidijo dodatno garancijo za uspešen posel. Izpostavljanje v teh kriznih časih resda ni primerno, je pa nujno potrebno, če želiš stopiti iz množice in narediti korak v boljšo prihodnost.

Konec 2013 je GMT zaposloval samo v Sloveniji 92 ljudi. Koliko zaposlitev boste lahko zagotovili v letošnjem letu?

V vseh naših družbah zaposlujemo ta trenutek okoli 300 ljudi, od tega jih je 40 v tujini. Naši zaposleni upravljajo več kot 75 tisoč prodajnih artiklov. Trenutno še ne morem napovedati, koliko novih zaposlitev bomo lahko zagotovili do konca leta 2014, saj zaradi nakupa podjetja Adel tudi na kadrovskem področju potekajo konsolidacije.

Koliko zaposlitev pa zagotavljate tudi v okviru ukrepa Prvi izziv in Zaposli me, ki so ukrepi Zavoda RS za zaposlovanje?

V okviru ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje smo v preteklem obdobju zagotavljali le nekaj delovnih mest, saj iščemo delavce s specifičnimi znanji. Bi pa želeli v okviru različnih državnih ukrepov videti večjo podporo pri povezovanju potreb trga dela in izobraževalnim procesom. S tem bi se povečala predvsem zaposljivost prvih iskalcev zaposlitve. Vemo, da ustreznega izobraževalnega sistema ne moreš izumiti čez noč. Vsekakor bi moralo biti na prvem mestu sodelovanje izobraževalnih ustanov in gospodarskih subjektov. Dijaki in študenti sicer že opravljajo letne prakse med šolanjem, toda na naši strani bi želeli, da bi jih izobraževalni sistem še bolj vključil v dogajanje v gospodarskih družbah in jim že med šolanjem v še večji meri omogočil sodelovanje v posameznih delovnih procesih in projektih. Družbe bi s tem dobile delavce, ki po končanem šolanju že imajo specifično znanje o določeni panogi, iskalci zaposlitve pa bi si poleg pridobljenega znanja ustvarili širšo socialno mrežo, s pomočjo katere bi lažje našli službo oziroma se zaposlili pri delodajalcu, s katerim so sodelovali že med šolanjem.

Napovedovali ste tudi gradnjo novih prostorov, kjer boste imeli med drugim prostore za izobraževanje. Kako kaže z gradnjo letos?

V Murski Soboti že dalj časa načrtujemo gradnjo poslovno-logističnega centra z upravnimi in prodajnimi prostori, vzorčno delavnico in predavalnicami. Zdaj namreč skladiščimo naše blago na šestih različnih lokacijah. Zemljišče je že v naši lasti, vendar smo morali zaradi prevzema podjetja Adel načrte za gradnjo nekoliko pomakniti v prihodnost. Družba GMT ima namreč zelo konzervativno politiko glede zadolževanja. Dokler zaradi nakupa družbe Adel ne bodo poravnane vse obveznosti do banke, se ne nameravamo dodatno zadolžiti.

Kaj vam je bilo iz leta v leto torej ključno vodilo, da ste sodelovali v izboru Gazela? Nekatera podjetja se namreč kljub odličnim poslovnim rezultatom in ugledu v lokalnem okolju sodelovanju raje odrečejo...

Naše sodelovanje in medijsko izpostavljanje v projektu Gazela nikakor ni bilo povezano z željo po promociji, prepoznavnosti in morebitnem samopotrjevanju. Izhajamo iz okolja na severovzhodu Slovenije, ki je gospodarsko najbolj obubožano in kjer je stopnja nezaposlenosti na število prebivalcev na vrhu slovenske lestvice, pri tem pa ostajamo optimisti in v pozitivnem smislu verjamemo, da dobri zgledi lahko vlečejo. Naše poslanstvo namreč ni samo iz leta v leto večati prihodkov in dobička, temveč s primeri dobrih praks in z dostopnostjo do našega know-howa pomagati drugim podjetjem in posameznikom. Gazela je lep primer, kako to storiti na dober in zanimiv način.

Kje sicer vi vidite razvojni potencial Pomurja?

Iz svojega zornega kota podjetnika lahko v prispodobi iz naše branže povem, da sta za razvojni potencial Pomurja in rast, poleg geografskega večanja tujega trga in primerljivih cen, možni le dve alternativi v domačem okolju. To sta razvoj in pospeševanje prodaje novega izdelka ali pa pospeševanje povečanja uporabe že znanega izdelka. Pomembna je predvsem prilagodljivost na trgu, ki vedno odloča o usodi vsakega podjetja. Kakor v našem podjetju že ves čas potekajo spremembe na področju notranje organizacije in optimizacije delovnih procesov, tako bi morali podobni procesi že zdavnaj potekati tudi v velikem številu gospodarskih družb v Pomurju in drugod po Sloveniji. Nekateri lastniki podjetij so v preteklosti pozabili, da se pot do uspeha začne z naložbami v razvoj in v lastne produkte ter ob pomoči vzajemne poslovne podpore podjetij v domačem okolju, zato pa so toliko raje iskali zavetje v tujih okoljih s cenejšo delovno silo ter dobičke vlagali v posle, ki so nekaterim prinesli le kratkotrajne osebne koristi.

Pogovor v celoti je na www.gazela.com.