Odgovor: Ker gre pri tlakovanju dvorišča za posel, ki je potreben za običajno uporabo tega dvorišča (torej za tako imenovani posel rednega upravljanja), morate za izvedbo betoniranja pridobiti soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico solastniških deležev. To pa pomeni, da lahko posel izvedete tudi brez soglasja soseda, saj razpolagate z več kot polovico solastniških deležev. Tudi če ne bi razpolagali z več kot polovico solastniških deležev, pa bi lahko v primeru sosedovega nasprotovanja od sodišča zahtevali, da tak posel odobri. To bi posel odobrilo, če bi se izkazalo, da je nujen, kar očitno je.

Vprašanje: Letos marca sva se z nekim obrtnikom dogovorila za zamenjavo strešne kritine na naši hiši. Podpisala sva pogodbo, v kateri sva se dogovorila za plačilo pogodbene kazni v višini 700 evrov v primeru zamude. Plačal sem mu tudi avans v višini 500 evrov. Obrtnik bi moral dela po pogodbi končati že v začetku junija, zdaj pa je že avgust, strešne kritine pa nam še vedno ni zamenjal. Pomladi je sicer nekaj meril in računal, to je bilo pa tudi vse. Ko sem ga nedavno vprašal, zakaj še ni začel z deli, se je skliceval na nevihte in slabo vreme. Zanima me, ali lahko navkljub slabemu vremenu od njega zahtevam, da delo konča in mi obenem plača pogodbeno kazen, prav tako me zanima, ali lahko zamudo opraviči s slabim vremenom.

Odgovor: Načelno da. V primeru, da obrtnik zamudi z izpolnitvijo obveznosti, lahko od njega zahtevate tako izpolnitev obveznosti kot tudi plačilo pogodbene kazni, vendar pa ne v vsaki pravni situaciji. Če boste denimo sprejeli izpolnitev obveznosti z njegove strani, pa mu ne boste nemudoma sporočili, da vztrajate tudi pri plačilu pogodbene kazni, potem ne boste mogli več zahtevati, da vam plača tudi pogodbeno kazen zaradi zamude. Pomembno je torej, da mu takoj, ko bo končal zamenjavo strešne kritine, sporočite, da vztrajate tudi pri plačilu pogodbene kazni. Na višjo silo (slabe vremenske razmere) se bo težko skliceval, saj se je zavezal, da bo strešno kritino končal že v začetku junija, zdaj pa je že avgust, kar pomeni, da je imel več kot dva meseca časa, da opravi naročeno storitev.

Mag. Boštjan J. Turk