Nov kredit za Almin dom

Zaradi odplačevanja starih dolgov so bili občani prikrajšani za marsikatero naložbo, zato so se mnogi zaskrbljeno spraševali, ali je prav, da se je občina Štore letos spomladi dodatno zadolžila za 367.000 evrov in kupila Almin dom na Svetini. Kupnina namreč predstavlja kar 12 odstotkov občinskega proračuna, vendar je župan Miran Jurkošek prepričan, da se bo naložba dolgoročno obrestovala. Almin dom je bil včasih v lasti Zakelškovega podjetja Hudournik, z uvedbo stečaja pa je šel v stečajno maso. Stečajna upraviteljica ga je večkrat poskušala prodati na javnih dražbah, vendar ga nihče ni želel kupiti. Na prvi dražbi je zanj zahtevala 1,5 milijona evrov. Objekt, ki je že več kot pet let zaprt, naj bi bil še vedno vreden milijon evrov. Tako je vsaj razvidno iz cenitve, ki jo je občina naročila, preden se je odločila za nakup.

Ali sta Franc Jazbec in Stanko Zakelšek dejansko kriva za goljufije, ki jima jih celjsko državno tožilstvo očita v obtožnici, pa, kot kaže, še dalj časa ne bo znano, saj namerava sodišče zaslišati še vrsto prič.

S prstom kažeta drug na drugega

Sojenje se je začelo šele januarja letos. Oba obdolžena sta krivdo odločno zavrnila in zdaj s prstom kažeta drug na drugega. Jazbec je sicer res priznal, da je podpisoval asignacijske pogodbe, vendar naj bi to storil samo zato, ker je verjel, da je tudi Zakelšek zastavil svoje nepremičnine in da je podjetje poslovno uspešno. S svojim zagovorom je želel zbuditi vtis, da je bil samo izjemno naiven, vendar je Zakelšek dejal, da ni bil tako neumen, kot je izpadlo. Občina je po njegovih besedah imela v tistem obdobju veliko želja in malo denarja, zato naj bi Jazbec probleme poskušal reševati po svoje.

Senat je na sojenju med drugimi pričami zaslišal stečajno upraviteljico Hudournika Tanjo Praprotnik, ki o tem, kako je poslovalo podjetje pred uvedbo stečaja oziroma prisilne poravnave, ni znala veliko povedati. Je pa poudarila, da je želela proti Zakelšku in njegovi soprogi Angeli vložiti tožbo, ker podjetju dolgujeta 2,25 milijona evrov, vendar ji je na žalost zmanjkalo denarja za poravnavo sodnih taks. Sicer pa je Zakelšek obtožen tudi pranja denarja, ker je pri svojem podjetju najel posojilo, ki ga ni nikoli vrnil. Pravzaprav naj bi podjetje namenoma izčrpal in ga nato pognal v stečaj. V zagovoru je samozavestno dejal, da to sploh ni bilo pranje denarja, ampak običajna, vsakodnevna transakcija tudi pri drugih podjetjih. Trdil je tudi, da ni zagrešil nobene goljufije in da se je o vseh poslih, ki jih je opravil v občini Štore, dogovarjal s sedanjim županom Miranom Jurkoškom, ki je bil v tistem obdobju predsednik komunalnega odbora, direktor Komunale in lastnik zasebnega podjetja RC Plan M.