Občinski denar je leta 2012 mimo javnih razpisov dodelila tudi Atletskemu klubu Cestno podjetje Ptuj, območni gasilski zvezi in še štirim društvom. Te nepravilnosti in še nekatere druge, povezane z dodeljevanjem denarja za humanitarne dejavnosti, slabim nadzorom nad poslovanjem osnovne šole ter plačevanjem vrtcev, je ugotovilo računsko sodišče, ko je revidiralo poslovanje občine, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov. Računsko sodišče je v včeraj objavljenem revizijskem poročilu zapisalo, da je občini Zavrč izreklo mnenje s pridržkom, ni pa zahtevalo odzivnega poročila. gm