Četudi so avtorjevi za svoj čas revolucionarni izsledki znanstveno podprti, je knjiga napisana na razumljiv, izjemno berljiv in vsakomur dostopen način. Ključ v uspehu je, tako avtor, v spremembi načina razmišljanja, saj je posameznikov z negativnimi mehanizmi delovanja podprti ego običajno največji skrunilec zdravega in zadovoljnega načina življenja. Knjiga podaja preproste tehnike za discipliniranje uma in odpravljanje nezavednih ovir, ki preprečujejo vzpostavitev potrebne samozavesti, ustvarjanje harmoničnih odnosov, doseganje poklicnih uspehov, pridobivanje bogastva, odstranitev različnih vrst strahu, še posebno v zvezi s staranjem, ipd. Pri tem avtor uporablja številne afirmacije in kot duhovnik neredko navaja navedke iz Svetega pisma, ki jih vpleta v kar se da vsakdanji način razmišljanja tudi tistih, ki ne verujejo v Boga.

Murphy, rojen na Irskem, je zaradi dvomov o katoliški pravovernosti jezuitov izstopil iz jezuitskega semenišča, odpotoval v ZDA in pozneje v Indijo ter ob srečevanju z različnimi verstvi in misleci poglabljal svojo religiozno vnemo. Končal je študij farmacije, delal kot lekarnar in se med drugo vojno pridružil ameriški vojski. Kasneje se je odločil postati duhovnik, a ker je njegovo razumevanje krščanstva segalo onkraj tradicionalnih meja, je ustanovil svojo cerkev. Kot zagovornik gibanja Nova misel se je zavzemal za združevanje metafizičnega, duhovnega in pragmatičnega pristopa k načinu mišljenja in življenja. Murphyjevi javni govori so postali izjemno priljubljeni, vodil je tedensko radijsko pogovorno oddajo, snemal videokasete, predaval po vsem svetu in napisal več kot trideset knjig na temo samopomoči oziroma izboljšanja kakovosti življenja.

Ker so se v novejšem času pojavile številne tehnike za samopomoč, ki ne delujejo na »tradicionalen« način posameznikovega osredotočanjem na um in se ne ubadajo s pojasnjevanjem njegovih zapletenih mehanizmov, utegne knjiga za simpatizerje hitrih – in ne nujno učinkovitih – tovrstnih sprememb delovati staromodno. A preden zagovorniki tapkanja, gama zdravljenja, reikija, holističnega zvoka in drugih pristopov k zavesti pomislijo na morebitno kritiko Murphyjevega načina, bo najprej treba prebrati knjigo in razmisliti o dobrodošlem združevanju tradicionalnih in novejših pristopov. Ne nazadnje tudi zato, ker bo človek vselej misleče bitje, ki običajno želi razumeti, kako delujejo njegovi zapleteni miselni vzorci. Šele na tak način se bo zmogel upreti škodljivim skušnjavam lastnega ega in trajno ohranjati, spodbujati in razvijati svoj potencial. vo