Kot kaže, se je zapletlo pri denarju. Mariborski župan Andrej Fištravec je v svoji izjavi navedel, da najemne pogodbe niso mogli skleniti zaradi »nevzdržnih ekonomskih pogojev večinskega lastnika in ŠC Pohorje«. Na družbi za upravljanje terjatev bank pa so razkrili, da po mnenju uprave ŠC Pohorje ponujena višina najemnine »ni bila tržna in tudi ne bi omogočala nadaljnjega delovanja družbe«. Velja omeniti, da je občina želela prek svojega podjetja Nipa najeti infrastrukturo in tako družbi pomagati, dokler lastnik ne bi našel strateškega kupca za celotno podjetje.

Uprava predlagala dokapitalizacijo ŠC Pohorje

Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je Nipa s prezadolženim ŠC Pohorjem že sklenila predpogodbo in tudi nakazala aro v višini 310.000 evrov, vse z namenom, da bi športni center lažje deloval. Javno dostopni podatki kažejo tudi, da je Nipa 23. julija letos že celo ustanovila posebno družbo Pohorje za šport in turizem. Ker občini v pogajanjih pri sklepanju predpogodbe ni uspelo doseči, da bi družba za upravljanje terjatev bank jamčila za vračilo are, če bi posel padel v vodo, je že plačanih 310.000 evrov za Nipo in občino očitno že izgubljenih. A Fištravec je zagotovil, da bodo v skladu s predpogodbo o najemu pohorskega športnega centra in po posvetu s pravniki vložili tožbo za vračilo kar dvojne are.

Včeraj so se družbeniki ŠC Pohorje sestali na skupščini, na kateri jih je direktorica družbe Barbara Vtič Vraničar seznanila s trenutnim finančnim stanjem in z informacijo o neuspelih pogajanjih za najem ter predlagala ustrezne ukrepe. »Uprava je družbenikom predlagala dokapitalizacijo v višini 3,7 milijona evrov in druge ukrepe ter jih pozvala k čimprejšnji odločitvi,« je dejala Vtič-Vraničarjeva. Na DUTB pa so dodali, da naj bi po mnenju uprave 3,7 milijona evrov rešilo velike likvidnostne težave ŠC Pohorje, saj bi ta denar omogočil plačilo »zapadlih obveznosti do dobaviteljev, lizingodajalcev in navadnih upnikov v skladu s potrjeno prisilno poravnavo ter pregled in zagon žičnic za začetek prihajajoče zimske sezone«. Vtič-Vraničarjeva je poudarila, da je ravno od odločitve družbenikov odvisna prihajajoča zimska sezona in da so priprave nanjo zato začasno ustavili.

Stečaj bi imel negativne posledice za občino

Fištravec je še povedal, da ima vse bolj občutek, da se je DUTB športni center odločila poslati v stečaj, nato pa njegovo premoženje poceni prodati ne glede na to, kaj bi takšna poteza pomenila za mariborsko in regionalno gospodarstvo in turizem. Ravno morebitni stečaj ŠC Pohorja pa ne bi imel negativnih posledic zgolj za upnike in nekaj več kot sto zaposlenih v družbi, temveč tudi za mariborsko občino. Ta je po Fištravčevih besedah v preteklosti sprejela jamstva v višini približno 19 milijonov evrov, ki so vezana na poslovanje športnega centra. Fištravec sedaj sprašuje nekdanje vodstvo občine, mestni svet in nadzorni odbor občine, »čemu niso nadzirali in zavarovali gospodarjenja z javnimi sredstvi, ki jih je Mestna občina Maribor s takšno lahkoto zastavila za krožnokabinsko žičnico«.

Kot smo že poročali, je družba Šporni center Pohorje v izjemno težkem finančnem položaju. Družba namreč dolguje 64 milijonov evrov, od tega kar 40 milijonov bankam, pod vodo pa jo tiščijo še poroštva, ki jih je nekdanje vodstvo dalo drugim družbam v tej pohorski skupini. Dolg športnega centra se je nakopičil v letih, ko ga je vodil nekdanji direktor Drago Rataj.