Zakonodajalec pa ni pomislil na možnost sočasno koristne proizvodnje energije s prejemanjem pokojnine, pri čemer bi lahko še nekaj »drobiža« iz proizvodnje prišlo v državni proračun, ampak se je enostavno odločil, ali pokojnina ali proizvodnja. Kar je še huje, zakonodajalec je ves čas vabil delavca Pavriča k proizvodnji čiste energije, sprejemal obveze do Evropske unije, da bo zmanjševal rabo fosilnih energentov, povečeval rabo trajnih energetskih virov in s tem prispeval k zmanjšanju toplogrednih emisij. Zdaj pa je zakonodajalec poimenoval Pavriča za kršilca veljavne zakonodaje in ga kaznoval z odvzemom vplačanih sredstev za pokojnino.

Takšno ravnanje zakonodajalca vsekakor nasprotuje ideji, da postane naša država energetsko neodvisna. Namesto zakonodajalčevih spodbud, da bi vsi pristopili k učinkoviti rabi energije in tudi proizvodnji toplotne in električne energije, se je začel kaznovalni postopek tovrstnih pionirjev. Kakor je običajno pri takšnih ukrepih zakonodajalca, je verjetno pričakovati, da bodo vsi lastniki toplotnih črpalk kaznovani, ker so opustili rabo (nakup) kurilnega olja, ker ne kupujejo več takšnega energenta, saj koristijo energijo z domačega dvorišča.

Predvsem upamo, da bo država sprevidela, kakšno sramoto si bo nakopala, če ta zgodba pride do bruseljskih uradnikov. Zato predlagamo, da se zberejo vsa imena in priimki uradnikov, podpisanih pod upravne akte, ki jih je prejemal Pavrič, in se objavi v nekem novinarskem zapisu, kakšni uradniki so nezaželeni v državnem uradniškem sistemu. Saj s takšnimi osebami ne moremo narediti koraka naprej v boljši jutri za vse nas!

Božo Dukić, ZENS