Dars je zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nekaj več kot 13 kilometrov avtoceste med Draženci in Gruškovjem vložil 20. maja, danes pa je dobil dovoljenje za izgradnjo prve etape, dolge 7,22 kilometra. Sledila bo objava razpisa za izbor izvajalca gradbenih del za prvo etapo, kar se bo zgodilo predvidoma v prvem tednu septembra.

"To je zelo pomembna novica. Zelo smo veseli, da tečejo dela na tem projektu skladno s časovnim načrtom, ki smo si ga zastavili ob prihodu na čelo Darsa," je povedal Knez.

Določene zadeve bi bilo sicer mogoče pospešiti, vendar jim težave predstavljajo zakonske omejitve. Skladno z mnenjem računskega sodišča je možno razpis za izbor izvajalca gradbenih del opraviti šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Knez optimističen

"Ta postopek je lahko dolgotrajen. Včasih traja takšna izbira pri tako velikih projektih tudi do pol leta. Če bi začeli prej, ko je bila projektna dokumentacija gotova in ko smo sprožili postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, bi prihranili teh šest mesecev," je pojasnil Knez.

Kljub temu je optimističen. Ker so pred objavo razpisa že opravili vse aktivnosti, ki jih je bilo možno izpeljati, pričakuje, da bodo izvajalca gradbenih del izbrali do konca leta, z deli na projektu pa začeli v pomladanskih mesecih prihodnjega leta. "To je načrt, ki smo si ga zastavili, tako da bi bilo dela na tem odseku možno zaključiti v letu 2018," je dejal.

Projekt težak okoli 230 milijonov evrov

Finančna konstrukcija za omenjeni projekt, skupaj z DDV "težak" okoli 230 milijonov evrov, je zaključena. Določen del bodo pokrili s krediti, dogovarjajo se za evropska sredstva, nekaj virov pa bo tudi lastnih. Želijo si, da bi dobili okoli 60 milijonov evrov evropskih sredstev, od višine teh pa bo odvisno, koliko lastnih sredstev bodo namenili za projekt.

"Finančna konstrukcija za projekt je zaprta in realna. Izvedljivost projekta prav tako nakazuje, da je ta projekt treba izpeljati," je še dejal prvi mož Darsa.

STA bo pogovor s predsednikom uprave Darsa v celoti objavila predvidoma v sredo.