Predstavljamo rešitev, ki jo povzemamo po članku »Zunanja izolacija pod in nad špirovci«, ki je bil objavljen v reviji Eko studio (2014).

Nujni sanacijski poseg

Menjava kritine ostrešja je po izteku življenjske dobe materiala nujen sanacijski poseg. Pojavi se namreč nevarnost zamakanja ali celo odpadanja delov kritine, vprašljiva pa je tudi konstrukcija ostrešja, ki praviloma ni skladna z novejšimi tehničnimi rešitvami. Zračnega kanala in sekundarne kritine ni, letve za kritino pa so v slabem stanju. Če je podstrešje izdelano, je med tramovi minimalna debelina izolacijske plasti. Stanje toplotne izolacije je slabo, parna zapora pa ni v funkciji in je pogosto že povsem propadla. S tega vidika so starejše strešne sestave neustrezne in neučinkovite.

Izvedba

Prednost sanacije z zunanje strani je, da ni treba rušiti obstoječih notranjih opažev. Še zlasti je to pomembno, če so ti še kakovostni ali če v objektu bivamo. Z uporabo ustreznih materialov lahko vse potrebne sloje vgradimo z zunanje strani v okviru sanacije kritine, rešitve pa so sorazmerno preproste. Sanacija zahteva celovito prenovo in zamenjavo vseh materialov v gradbenofizikalni funkciji. Potrebo po posegih v statiko in nosilnost ostrešja naj presodi strokovnjak.

Najboljša možnost je zamenjava vseh obstoječih slojev, saj edino tako lahko korektno izvedemo prvi in zelo pomemben sloj – parno oviro (Knauf Insulation LDS 2 Silk), zatesnjeno z lepilnimi trakovi (Soliplan in Solifit).

Druga možnost je, da izolacijo med špirovci nadomestimo s stekleno volno (Knauf Insulation Unifit 035). S tem slojem toplotno in požarno uredimo osnovno izolacijsko funkcijo ostrešja. Običajno je težava le, da po zahtevah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v zvezi z možnostjo za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada tega sloja (steklene volne med špirovci) ni možno vgraditi v zadostni debelini.

Termotop

Toplotno in požarno izolacijo zato med špirovci nadgradimo s trdo izolacijo iz kamene volne – s ploščami Termotop. Kamena volna visoke trdnosti z vsemi toplotno- in požarnoizolativnimi lastnostmi namreč ponuja odlično dodatno zaščito. Plošče namestimo neposredno prek špirovcev, s čimer se ognemo toplotnim mostovom ter strehi zagotovimo visoko toplotno in požarno izolativnost. Paropropustne izolacijske plošče Termotop v sestavi strešne konstrukcije zagotavljajo optimalno gradbenofizikalno sestavo. V tem primeru skoraj ni možno, da bi v konstrukciji prihajalo do problema navlaževanja, v primeru večje poškodbe ali izrednega dogodka pa je zagotovljena kar največja hitrost sušenja vlage.

Pomemben sloj sestave je še paropropustna folija (sekundarna kritina), položena prek plošč Termotop

(Knauf Insulation LDS 0,04). Ta kakovostna folija ima visoke raztržne trdnosti, visoko paropropustnost, vodotesnost in že integriran samolepilni trak po dolžini role.