K splošnemu optimizmu je močno pripomoglo tudi umirjanje razmer v Ukrajini ter dokaj spodbudni ekonomski podatki. Tudi razhajanja znotraj FED glede začetka dviga obrestnih mer niso imela negativnega vpliva na trg, saj kot vse kaže, do dviga še nekaj časa ne bo prišlo. Sezona poročanja poslovnih rezultatov pa je že skoraj končana, saj je že 97 odstotkov podjetij, zbranih v indeksu S & P 500, objavilo svoje rezultate. Podjetja so v povprečju presegla pričakovanja analitikov glede prihodkov za 1,5 odstotka ter glede dobička za 5,1 odstotka. 

Ena od zanimivejših zgodb so prevzemne dejavnosti v panogi dolarskih diskontnih trgovin, kjer drugo največje podjetje Dollar Tree namerava prevzeti tretje največje podjetje Family Dollar. V zgodbo se je nato vmešal še največji igralec Dollar General, ki je ponudil višjo prevzemno ponudbo za Family Dollar, ki pa jo je uprava podjetja zavrnila. Vse kaže, da se bo zgodba glede prevzema še nadaljevala, in ni izključeno, da ne bo prišlo še do kakšne višje ponudbe.

Avtor članka ni imetnik omenjenih delnic. ALTA Invest, d. d., in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.