Vendar je v naši državi ekološka ozaveščenost ničvredna. Celo nezaželena je. »Če bi 10.000 evrov, ki sem jih vložil v elektrarno, vložil v delnice, bi zdaj pobiral dividende in bi bil za naše politike pošten državljan. Ker pa imam malo elektrarno, sem avtomatično baraba, ki mu je treba vzeti pokojnino, pa čeprav sem 40 let vplačeval v pokojninsko blagajno.« Odločbo, da je zaradi elektrarne neupravičen do prejemanja pokojnine, je prejel marca lani. Podobne odločbe je dobilo še 289 upokojenih lastnikov mikro sončnih elektrarn. Vse Pavričeve pritožbe so bile neuspešne. Marca letos je prejel še odločbo, da mora vrniti 12 pokojnin, ki jih je prejel v času obratovanja elektrarne. Ker družina z dvema brezposelnima hčerkama in invalidnim sinom ne more preživeti samo s soprogino pokojnino, je marca elektrarno izklopil iz omrežja in jo prepisal na hčerko. Terjanih 11.000 evrov noče plačati državi, dokler ne bo izčrpal vseh pravnih možnosti. Tudi v Bruselj bo šel, če bo treba. »Slovenija je podpisala kjotski protokol, nakar obdavči zeleno energijo in lastnikom sončnih elektrarn vzame penzijo. Temu absurdu se v Avstriji samo smejijo,« se jezi Pavrič.