Mladi so danes prepuščeni sami sebi: prekerno delo, nenehno spodbujanje individualnosti, previsoka pričakovanja in prenizko plačilo iz mladih ustvarjajo – kreativne in tekmovalne sužnje, ljudi, ki so za preživetje pripravljeni storiti skorajda kar koli. V tej bitki za obstoj so vsi, ki niso najboljši, najostrejši in najsamozavestnejši, potisnjeni na rob družbe in preživetja. Mladi z manj možnostmi v današnjem svetu skorajda nimajo priložnosti za zaposlitev in osamosvojitev. Nedeljski dnevnik