Z glasbo se je kot samouk na električnem basu začel ukvarjati v najstniških letih, ko si je izkušnje pridobival v različnih zasedbah, kasneje pa se je formalno izpopolnjeval tudi na jazzovskem oddelku graške univerze za glasbo in upodabljajoče umetnosti. Na kompozicijskem tekmovanju Jazzon 2008 je prejel drugo nagrado komisije in nagrado občinstva, sodeloval pa je že z nepreglednim številom domačih in tujih glasbenikov najrazličnejšega žanrskega izvora. Nastopa na odrih tujih jazz klubov in festivalov, vseskozi pa je navzoč tudi na domačih prizoriščih.

Njegov zadnji album nosi naslov Life in skozi glasbo predstavlja človeško življenje od rojstva do smrti. Z novim kvartetom, ki ga sestavljajo še Andy Middleton, Marko Črnčec in Kristijan Krajnčan, bo Robert Jukič album predstavil v sodobni izvedbi, kjer so skladbe predelane, vendar ostajajo zveste svojemu bistvu. nr