Poslovnež Ivo Boscarol, ki se pogosto omenja kot zgled slovenskega podjetništva, je bil v preteklosti deležen izdatne državne pomoči, zdaj pa širi proizvodnjo v sosednjo Italijo. V bližini italijanske Gorice je namreč njegovo podjetje Pipistrel nedavno začelo graditi nov proizvodni obrat. Po najnovejših podatkih pa naj bi Boscarol v Italijo nameraval preseliti tudi razvojni oddelek.

Po podatkih ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je podjetje Pipistrel od leta 2001 do 2014 prejelo za dobrih pet milijonov evrov državnih in evropskih nepovratnih sredstev. Samo od ministrstva za gospodarstvo je prejelo slabih 800.000 evrov subvencij, kljub temu pa je Boscarol gospodarsko ministrstvo v preteklosti rad kritiziral: »V obdobju gospodarske krize je država zabeležila gospodarsko rast v tistem edinem četrtletju, ko ni imela gospodarskega ministra.« Od leta 2001 je ajdovsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo ultra lahkih motorno-jadralnih letal in jadralnih padal s pomožnim motorjem, nepovratna sredstva prejemalo tako rekoč vsako leto. Med drugim za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, spodbujanje neposrednih investicij v gradnjo poslovnih con v občini Ajdovščina, za program tehnološkega razvoja, prednostnega dispečiranja, davčnih olajšav za raziskave in razvoj ter programov usposabljanja in zaposlovanja.

Kaj ga je spodbudilo k širitvi proizvodnih zmogljivosti na italijanskem in ne na slovenskem trgu, od Boscarola nismo izvedeli, saj na naša vprašanja ni odgovoril. V novi proizvodni obrat v italijanski Gorici namerava Pipistrel vložiti približno osem milijonov evrov. Na 10.000 kvadratnih metrov površine bo podjetje izdelovalo štirisedežno letalo Panthera. Medtem ko je družba do zdaj izdelovala ultra lahka letala, se Panthera uvršča v poslovni razred. Zaradi zapletov na zemljišču, med drugim najdbe za življenje nevarnih neeksplodiranih sredstev iz prve svetovne vojne in sanacije odlagališča azbesta, so gradbena dela z zamudo začeli izvajati šele pred kratkim. Po načrtih bo gradnja novega proizvodnega obrata zaključena do konca prihodnjega leta. V novi italijanski tovarni naj bi izdelali od 150 do 200 letal Panthera na leto, zaposlitev pa naj bi dobilo od 100 do 200 delavcev.

Pipistrel je lani dosegel 11,12 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja rast za 21 odstotkov. Skoraj celotno proizvodnjo oziroma kar 95 odstotkov podjetje proda na tujih trgih. Če se je prodaja na trgih EU lani zvišala za 17 odstotkov, je na trgih zunaj držav EU, predvsem zaradi odpiranja trgov v Aziji in Afriki, narasla za 41 odstotkov. Prodaja na slovenskem trgu pa je na drugi strani upadla za 44 odstotkov.

Kljub slabšim rezultatom doma beleži Pipistrel rast tudi pri drugih pomembnih kazalnikih poslovanja. Medtem ko se je denarni tok iz poslovanja (EBITDA) zvišal za 13 odstotkov, na 2,1 milijona evrov, je bil čisti dobiček višji za 35 odstotkov in je znašal 1,1 milijona evrov. Konec lanskega leta je Pipistrel zaposloval 80 delavcev, pri čemer je dodana vrednost na zaposlenega znašala dobrih 59.000 evrov. Za naložbe v razvoj novih izdelkov in tehnologij je lani namenil skoraj 2,5 milijona evrov. Od vsote vseh sredstev v višini 12,1 milijona evrov je imel Pipistrel konec lanskega leta 58 odstotkov dolžniškega kapitala.