Naravni viri niso neomejeni in ljudje se vse bolj zavedamo, da smo le del narave in ne njeni gospodarji. Imamo namreč samo en dom, in če si ga bomo po naši neumnosti in razvajenosti umazali do te mere, da v njem ne bo več mogoče živeti, bo presneto težko poiskati kakšen nadomestek.

Izum motorja z notranjim izgorevanjem je prinesel nam in naravi korenite spremembe. Od časov izumov Carla Benza in Rudolfa Diesla naprej, da o industrijski revoluciji, parnih strojih, vedno pogostejše uporabe premoga, nafte in še česa niti ne govorimo, ljudje dihamo vedno slabši zrak. Na račun lažjega dela, hitrejše proizvodnje in mobilnosti trpi narava in z njo mi. Temu bo treba nekoč narediti konec, za zdaj pa se lahko omejimo vsaj na to, da naša vozila manj onesnažujejo okolje, kot bi ga sicer. Zato danes ni več vseeno, kaj prihaja iz izpušnih cevi vozil z motorji z notranjim izgorevanjem, da pa bi bilo vse zajeto v neki primerljiv standard, pa so si na stari celini zamislili direktive s skupnim imenom »euro«.

Zares se je začelo s standardom euro1

Emisijski standard je pravzaprav kompleksen skupek vseh sistemov znotraj vozila, odvisen od samih izpustov, fizično od motorja, izpušnega sistema ter dodatnih sistemov za doseganje večje čistosti do krmilnikov in ne nazadnje samega tipa motorja ali klimatske naprave ter drugih porabnikov. Zgodovina omenjenega standarda euro, ki določa količine določenih plinov in preostalih snovi v izpušnih plinih (ogljikov monoksid, NOx, trdni delci in še nekaj drugih spojin in plinov), pa se je začela leta 1993. »Do takrat je bilo tako rekoč vseeno, kaj je motor izbruhal v ozračje, veljal je standard euro0. V to skupino so sodila vozila z bencinskim motorjem brez katalizatorja in praviloma z vplinjačem ter tako imenovana neekološka dizelska vozila z registracijo do 31. decembra 1993,« je razložil Igor Štibilj, strokovni sodelavec za izobraževanje pri Avto Triglavu. Zares pa se je začelo s standardom euro1, ki je že zahteval uvajanje elektronsko nadziranega vbrizga goriva v bencinskih motorjih in predvsem uporabo katalizatorja. Z njim je prišla v avtomobile še sonda lambda, ki je uravnavala njegovo delovanje, saj je merila vsebnost kisika v izpuhu in tako prek elektronike uravnavala zmes goriva in zraka. Vrednosti škodljivih plinov so bile že omejene, a so bile za bencinske in dizelske motorje enake.

Standard euro2 je prišel leta 1997, in sicer ni prinesel večjih sprememb v samih motorjih, je pa začel ločevati največje dovoljene emisije posebej za bencinske in dizelske motorje. Euro3 je sledil leta 2001 in je bil precej korenitejši, saj je bilo v krmilje motorjev vpeljanih kar nekaj novosti. »Katalizatorji so dobili sekundarno sondo lambda, v motorju je bil nameščen sistem za kontrolo puščanja gorivne instalacije, kontrolirati so začeli izpuščene vžige v motornih valjih,« je razložil Štibilj.

Kmalu bo obvezen euro6

Leta 2004 je prišel na vrsto standard euro4 s še bolj strogimi zahtevami za vsebnosti škodljivih plinov, pri dizlih je prišel filter trdnih delcev, sočasno pa so se poslovili razni aditivi gorivu, ki so skrbeli za čistejši izpuh. S tem se je zelo poenostavilo vsakdanje življenje voznikov, saj so to delo za njih, s pomočjo sodobne elektronike, opravili razvojni inženirji. Euro5 leta 2008 je bil naslednji korak, pri njem so morali vsi dizelski motorji imeti filtre, od 1. septembra 2014 pa bo obvezen standard euro6, čeprav veliko motorjev že danes izpolnjuje zahteve tega standarda, ki bo, logično, še precej bolj »zategnil« zahteve. Pri dizelskih motorjih bo tako na primer dovoljeno le 80 mg/km dušikovih oksidov, kar je kar za 50 odstotkov manj kot pri standardu euro 5, kombiniran izpuh ogljikovodikov in dušikovih oksidov pa bo zmanjšan na 170 mg/km za osebna in druga transporta vozila.

Ko bo novi standard začel veljati in bo postal obvezen, se v državah članicah ne bodo smeli več potrjevati, registrirati, prodajati ali predstaviti na trgu nova vozila, ki ne bodo skladna s tem standardom. Z enoletnim zamikom bo nato standard začel veljati tudi za vozila za prevoz tovora razreda N1 in N2. Standard euro6 torej začne veljati 1. septembra 2014 za tehnično potrjevanje novih vozil, od 1. januarja 2015 pa bo prepovedana prodaja in registracija novih vozil, ki ne ustrezajo euro6. Izdelovalci vozil morajo ob tem zagotavljati, da bodo naprave v vozilih, ki nadzorujejo onesnaževanje okolja in so potrebne za zagotavljanje delovanja vozila po standardu euro6, delovale najmanj 160.000 kilometrov, za povrh pa se jih bo preverjalo na pet let ali na prevoženi razdalji 100.000 kilometrov.

Starodobniki so izjeme

Uvajanje vedno bolj strogih standardov pa je nekako »zvezalo« roke inženirjem, saj so se morali v iskanju čistejših izpuhov odpovedati marsikateri lastnosti motorja, ki jo vozniki cenijo. Precej je namreč nazadovala živahnost motorjev, bili so sicer vse bolj čisti, bolj varni, z vedno več vsebinami, a tudi bolj »zadušeni«. A za to so dobili vozniki motorje z občutno manjšo porabo in seveda čistejšim izpuhom. Hiter razvoj in nekakšno »kaznovanje« lastnikov bolj umazanih vozil prek davkov je pripeljalo do tega, da je okolju škodljivih avtomobilov sorazmerno malo.

Jože Tršelič iz Agencije za varnost v prometu (AVP) pravi, da se pri osebnih avtomobilih emisijske stopnje ne upoštevajo pri določitvi višine letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. »Stopnja davka za motorna vozila DMV je, razen za trikolesna, štirikolesna in bivalna vozila, odvisna od izpusta CO

2

pri kombinirani vožnji in vrste goriva, ki se uporablja za pogon in znaša od 0,5 odstotka od davčne osnove do kar 31 odstotkov. Seveda je nekaj izjem in sprememb. Če je stopnja izpusta nižja od euro3, se stopnja davka poveča za deset odstotnih točk, če je stopnja izpusta euro3, se stopnja davka poveča za pet odstotnih točk, če je stopnja izpusta euro4, se stopnja davka, po 1. januarju 2011, poveča za dva odstotka. Za vozila s pogonom na dizelsko gorivo in s stopnjo izpusta euro5 se do 1. januarja 2012 upošteva stopnja davka iz lestvice za bencinsko gorivo,« našteje Tršelič. Za vozila s pogonom na dizelsko gorivo in s stopnjo izpusta euro6 se upošteva stopnja davka iz lestvice za bencinsko gorivo. Davka za cestna motorna vozila pa se ne plačuje od vozil, ki imajo v skladu s predpisi o motornih vozilih status starodobnega vozila.