Medtem ko sta bila na prvem javnem razpisu leta 2012, ki ga je upravno sodišče letos razveljavilo, kot koncesionarja izbrana Saubermacher Slovenija in javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci, naj bi bil po oceni Drakslerja tudi nov javni razpis pisan na kožo Saubermacherju. Škofjeloški župan Miha Ješe je s povezanimi osebami največji lastnik Gorenjske predilnice, v kateri je leta 2008 krajši čas 17,5-odstotni lastniški delež obvladovala tudi škofjeloška družba Ekologija, 51-odstotni lastnik Ekologije pa je prav Saubermacher. Ker je Ekologija pred leti sodelovala pri menedžerskem prevzemu Gorenjske predilnice (omenjeni paket delnic, ki ga je imela v lasti, je Ekologija odkupila od takratne GBD, ta pa od Kada in Soda) in ker ji je Gorenjska predilnica prodala več nepremičnin, Draksler v prijavi KPK, ki smo jo pridobili v uredništvu, opozarja, da Ješe Saubermacherju dolguje uslugo iz preteklosti. Zato ocenjuje, da je škofjeloška občina postopek izbire izvajalca za predelavo odpadkov pred časom vodila tako, da je bil izbran Saubermacher.

Sodišče razveljavilo koncesijo

Pozornost Drakslerja, ki je v preteklosti županoval v Škofji Loki, je vzbudilo to, da je komisija na razpisu pred dvema letoma kot najboljšega ponudnika izbrala jeseniški Ekogor (lastniško ga obvladuje Gorenje Surovina). Toda nato je škofjeloška občinska uprava opravila tako imenovani konkurenčni dialog in za koncesionarja izbrala Saubermacher in Center za ravnanje z odpadki Puconci. Pritožbo Ekogorja je župan Ješe kot drugostopenjski organ zavrnil. Čeprav se je neizbrani ponudnik zaradi vprašljive izbire koncesionarja pritožil na upravno sodišče, je Ješe podpisal koncesijsko pogodbo s Saubermacherjem. Čeprav je upravno sodišče odločitev škofjeloške občine nazadnje letos spomladi razveljavilo, pa Saubermacher še vedno izvaja razveljavljeno koncesijsko pogodbo.

Po tem, ko je upravno sodišče razveljavilo razpis, je škofjeloška občina skupaj z občinama Bled in Železniki letos objavila nov javni razpis. A ta naj bi bil po ocenah poznavalcev komunalne problematike pisan na kožo Saubermacherju, s čimer naj bi se onemogočala konkurenca. V novem javnem razpisu so namreč razpisani celo ostrejši pogoji, kot so določeni z državno ureditvijo, je opozoril Draksler.

Ješe: Ne vem, kaj bi bilo lahko tu koruptnega

Po pojasnilih župana Ješeta je bil novi javni razpis objavljen na podlagi zakonodaje, vsebuje pa takšne pogoje, da bo izbrani koncesionar lahko takoj začel izvajanje storitev javne službe v polnem obsegu. Razpisana koncesija še ni bila podeljena, razpis pa je trenutno v fazi pred povabilom prijaviteljem, ki so jim priznali reference. Na očitke o domnevni koruptnosti Ješe odgovarja, da ne ve, kaj naj bi bilo sploh lahko koruptnega: »Po zakonu mora občina z javnim razpisom zagotoviti izvajalca gospodarskih služb. Tudi prvotni razpis je izvedla strokovna komisija, ki so jo takrat sestavljali predstavniki še štirih občin. Pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi pa je občinam strokovno pomagal ljubljanski Inštitut za upravno pravo.«

Po zagotovilih Ješeta lastniške povezave med Gorenjsko predilnico, Ekologijo in Saubermacherjem na strokovno komisijo, ki je presojala prijave, niso imele in nimajo nikakršnega vpliva. V času, ko je bila Ekologija lastnica Gorenjske predilnice, Saubermacher ni bil lastnik Ekologije, je svoje trditve podkrepil Ješe. Iz sodnega registra je sicer razvidno, da je Saubermacher 51-odstotni lastniški delež Ekologije pridobil leta 2009. Družbeniški delež sta Saubermacherju prodala Srečko Pavlin in Ernest Hitejc, ki pa sta v Ekologiji zadržala vsak po 24,5-odstotni lastniški delež.

Spomnimo, da je pri prevzemanju Gorenjske predilnice Ješe kršil tako zakon o gospodarskih družbah kot tudi skupščinski sklep družbe. V določenem trenutku je namreč imela Gorenjska predilnica kar 37 odstotkov lastnih delnic, medtem ko je najvišja zakonska meja določena pri desetih odstotkih. Po skupščinskem sklepu pa bi družba lahko oblikovala sklad lastnih delnic v višini do največ 9,86 odstotka emisije vseh delnic družbe.

Gorenjska predilnica je lani dosegla 6,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja padec za sedem odstotkov. Pri tem je družba dosegla 16.000 evrov čistega dobička. Od vsote vseh sredstev v višini skoraj 10 milijonov evrov je imela družba konec lanskega leta približno polovico dolžniškega kapitala.