Gallupova raziskava o vključevanju zaposlenih v ZDA, ki so jo opravili lani, je na primer pokazala, da so v večini podjetij le trije sodelavci od desetih resnično predani uspešnosti podjetja. In če pomislimo na dejstvo, da prav zavzetost zaposlenih neposredno vpliva na poslovno uspešnost podjetja, je to podatek, ki ni spodbuden. PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi in Slovenska kadrovska zveza zato v torek, 30. septembra, pripravljata konferenco o zavzetosti zaposlenih.

»Najbolj polna definicija pojma zavzetosti ali vključevanja zaposlenih pravi, da gre za pozitivno stanje zaposlenega z vidika znanja, čustev in vedenja, ki je usmerjeno v doseganje organizacijskih ciljev. To torej pomeni, da zavzeti zaposleni mislijo, čutijo in ravnajo skladno z organizacijskimi cilji, vendar ne pod prisilo, ampak zato, ker v resnici zaupajo organizaciji in čutijo z njo,« pravi Marjeta Tič Vesel, pobudnica konference in tudi aktivna članica v izborni komisiji izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit.

A zavzetost je mnogo več kot zadovoljstvo z delom, pozitivna kultura ali odlično vzdušje med sodelavci. »Gre za intenzivno občutenje individualne navezanosti na organizacijo, na delo in na sodelavce. Gre za to, da se zavzeti sodelavci bolj trudijo, čutijo 'lastništvo' projektov, za zadovoljstvo strank se bolj potrudijo, delajo dodatne kilometre, iščejo boljše in nove rešitve,« slikovito ponazarja Marjeta Tič Vesel. Nasprotje takim sodelavcem so zombi sodelavci. Taki imajo običajno vedno »preveč dela in so ves čas pod stresom«, kvarijo vzdušje med sodelavci in dejansko ustvarjajo stroške podjetju.

Raziskave inštituta Gallup so dokazale, da zavzetost vpliva na poslovne rezultate podjetja. Četrtina organizacij, vpetih v raziskavo, je imela namreč občutno višjo produktivnost, dobičkonosnost in višjo oceno strank, fluktuacija in absentizem zaposlenih pa sta nizka. Pri izboljševanju zavzetosti igrajo ključno vlogo menedžerji in drugi vodje, saj lahko s svojim zgledom in motiviranjem zaposlenih podvojijo število zavzetih sodelavcev. Vključevanje sodelavcev ima občutno boljši vpliv na poslovno uspešnost podjetja kot korporativne politike, kot so na primer fleksibilni delovnik in dopusti ter nagrade. Je pa tudi res, da različni profili zaposlenih potrebujejo različne strategije vključevanja in da so ljudje na začetku karierne poti bolj nagnjeni k vključevanju kot tisti, ki so zaposleni dlje časa. jpš