Zastoj je povzročila okoliščina, da je država šele marca dala svoj podpis pod prvo krovno pogodbo z mariborsko in koroško regionalno agencijo. Ta podpis je bil pogoj za izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti, je včeraj razložil Božidar Pučnik, direktor Mariborske razvojne agencije (MRA). Pogodbe, ki omogočajo izvedbo programa in nakazilo dodeljenih subvencij, so bile sklenjene 16. julija.

Pet dni kasneje je svojo objavo dočakal razpis za sklop Podjetno v svet podjetništva, ki je namenjen brezposelnim. V prihodnjih petih letih bo za ta program na voljo 1,7 milijona evrov, izbrane osebe (največ 220 brezposelnih) pa bodo za štiri mesece zaposlene v razvojni agenciji, hodile bodo na usposabljanja in s pomočjo mentorjev razvijale svoje podjeme.

Kratek prijavni rok

Včeraj so v MRA dobili vsa potrebna soglasja za objavo razpisa za subvencioniranje obrestnih mer. »Namen razpisa je znižati stroške financiranja malih in srednje velikih podjetij, jim pomagati pri premostitvi bančnega krča in podpreti odpiranje novih delovnih mest,« je pojasnil Pučnik. »Rok za prijavo je zelo kratek, le tri tedne. To pa zato, da bi lahko finančno pomoč delujočim podjetjem v celoti izvedli še letos.«

V razpisu bo letos na voljo 1,69 milijona evrov, v prihodnjih štirih letih pa še vsako leto približno 1,6 milijona. Podjetja bodo lahko kandidirala za največ 35.000 evrov subvencije, s tem denarjem si bodo lahko poplačala polovico obračunanih obresti kreditov, ki so jih najela za nakup strojev, naprav, opreme, poslovnih prostorov, programske opreme...

»Merila so zastavljena tako, da bodo subvencijo pridobila tista podjetja, ki zaposlujejo ali vsaj ohranjajo število zaposlenih, investirajo in povečujejo dodano vrednost. Dodatno prednost bodo imela podjetja s področja industrije in industrijske obrti,« je napovedal direktor MRA.

Do konca leta si bodo prizadevali objaviti še dva razpisa, in sicer za izboljšanje konkurenčnosti podjetij in za subvencioniranje startupov. Na mariborski občini so zadovoljni, da se je program pomoči vendarle začel udejanjati. »Želim si, da bi bilo po objavi rezultatov čim manj prijav komisiji za preprečevanje korupcije in da bi denar prišel čim hitreje do naslovnikov,« je dejal župan Andrej Fištravec.

Vlada je 32 milijonov evrov vreden program za ohranjanje obstoječih ter zagotavljanje novih delovnih mest potrdila oktobra lani. Do pomoči so upravičena podjetja in posamezniki iz Mestne občine Maribor in okoliških občin Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Hoče - Slivnica, Podvelka, Radlje ob Dravi ter Ribnica na Pohorju.