Enaka vprašanja smo naslovili na vodstva sedmih parlamentarnih strank, predsednika republike in predsednika državnega zbora ter ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ). Odgovorov (ker niso našli nikogar, ki bi odgovoril na zastavljena vprašanja), nismo prejeli od stranke SDS. Predsednik republike Borut Pahor nam je poslal svoje stališče z dne 27. julija in nekaj dodatnih pojasnil, češ da gre »izjavo razumeti kot implicitno kritiko ravnanja izraelskih oblasti«, ker v njej pravi, da »morajo biti povračilni ukrepi Izraela sorazmerni«. Predsednik DZ dr. Milan Brglez je poslal kratko izjavo, v kateri podpira palestinsko pravico do samoodločbe in izraelsko pravico do samoobrambe, prizadevanja za mirno in trajno rešitev spora ter obsoja kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava. Odgovorov na večino naših vprašanj nista podala, zato ju nismo uvrstili v tabelo. MZZ je namesto konkretnih odgovorov poslalo izjavo; njene dele smo smiselno uporabili.

Odgovore smo razvrstili od zgoraj navzdol glede na njihovo jasnost; v zadnji vrstici pa je zbranih nekaj zadnjih dogodkov, izjav in pravnih določil, ki širijo kontekst.

Med strankami obstaja podpora pozivu Amnesty International k embargu na izvoz orožja in vojaške opreme v Izrael, z izjemo ZaAB (v njihovem imenu je odgovarjal obrambni minister Roman Jakič). Visoka je tudi podpora kampanji BDS (bojkot, dezinvesticije, sankcije). Glede osnovnih vprašanj o okupaciji Palestine obstaja med političnimi akterji temeljno strinjanje. Tako bo zanimivo videti, kako se bodo izražena stališča prevedla v odločnejšo politiko v naslednjih mesecih.

Kajti kriteriji skupnega stališča Sveta EU glede izvoza vojaške opreme govorijo, da je pri presoji odobritve izvoza treba upoštevati tudi dolžnosti države EU po mednarodnem pravu, spoštovanje človekovih pravic in humanitarnega prava v državi, kamor se vojaško opremo pošilja, učinke na ohranjanje miru v regiji, obnašanje prejemnice do mednarodne skupnosti in njeno spoštovanje mednarodnega prava... Ministrstvo za obrambo smo vprašali, kako to, da glede na zgornje kriterije do ustavitve izvoza vojaške opreme še ni prišlo. Odgovorili so, da je medresorska komisija, ki soglasno izdaja tudi dovoljenja za izvoz vojaške opreme v Izrael, marca potrdila dve vlogi za izvoz (v vrednosti 103.020 evrov). Komisija se sestane, ko prejme nove prošnje, nimajo pa namena ponovno preučiti za letos že izdanih dovoljenj. Dodajajo, da so med vojno v Gazi 2008/2009 zavrnili eno vlogo za izvoz vojaške opreme v Izrael, a kasneje izvoz ponovno dovolili. Trdijo, da lahko trenutno »z veliko gotovostjo predvidevamo, da izdaja izvoznega dovoljenja glede na dogodke najverjetneje ne bi bila možna«. Ker sodelujejo tudi v delovni skupini Sveta EU za nadzor nad izvozom orožja, nas je zanimalo, ali bodo zahtevali izredno srečanje na temo izvoza vojaške opreme v Izrael. Na ministrstvu odgovarjajo, da pričakujejo, da bodo to obravnavali septembra. »Če bi evropska služba za zunanje delovanje ali katera od članic EU predlagala sklic izrednega sestanka o izvozu orožja v Izrael, bi bila Slovenija naklonjena takšnemu predlogu.« Sami pa, kot gre razumeti, srečanja ne bodo zahtevali.

Med odgovori strank velja biti pozoren na opozorilo NSi o dvoreznosti pripravljenosti mednarodne skupnosti za posredovanje, ki lahko vodi v dodatno prelaganje nalog okupatorja na ZN, EU in ZDA, kar Izrael počne že vse od oslovskih sporazumov. V ZN so po vojni v Gazi 2008/09 na glas govorili o nujnosti, da protestno odidejo z okupiranih palestinskih ozemelj, saj da s svojo prisotnostjo le legitimirajo ravnanja Izraela in zakrivajo resničnost okupacije. Na absurdnost tega, da ZN (ter tudi EU) obnavljajo, kar Izrael nato vsakih nekaj let veselo zbombardira, je v sredo opozoril tudi Ban Ki Moon. Jasna opredelitev nalog mednarodne skupnosti v primeru posredovanja ter izstavitev končnega računa Izraelu kot okupatorju je zato ključna.

Dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik RS in nekdanji pomočnik generalnega sekretarja ZN za politične zadeve ter pobudnik humanitarnega projekta rehabilitacije otrok iz Gaze v Sloveniji, poudarja pomen preiskav ZN o kršitvah mednarodnega prava in vztrajanja pri mednarodnokazenski odgovornosti. Pravi, da je potrebna tudi večja vidnost EU. »Najpomembnejši dejavnik bi bila večja usklajenost EU in ZDA,« pravi dr. Türk. Pri tem opominja, da stališča EU ne izključujejo samostojne drže, pobud in izjav Slovenije. »Slovenija ima relevantne izkušnje, denimo s Kosova, in ne bi bilo narobe, če bi imela bolj viden profil.«

Profesor literature Haidar Eid Palestini, svoji domovini, pravi »dežela žalostnih pomaranč«. Pred letom dni je visoka predstavnica za zunanje zadeve EU poslala pismo vodstvu evropske komisije, da bi bilo do konca leta 2013 nujno pripraviti smernice posebnega označevanja izdelkov, ki prihajajo iz nelegalnih izraelskih naselbin. Do tega »zaradi zapletenosti zakonodaje« še ni prišlo. Tako poreklo izdelkov razkrivajo le kode, ki jih povprečni kupec težko razbere. Iz pisarne visoke predstavnice so nam sporočili, da je nedvomno »dolžnost komisije, da evropsko pravo zagotovi, da so informacije o izvoru izdelka celostne in učinkovite. Potrošnik ima pravico vedeti, od kod je izdelek. Ne sme biti zaveden. Zapis Made in Israel, kadar izdelek dejansko prihaja iz nelegalnih naselbin, je zavajanje. Velika Britanija je članica EU, ki že opozarja trgovce, da je to v nasprotju s pravom EU.« Ta teden je belgijska vlada na trgovce naslovila poziv, naj jasno označijo izdelke iz nelegalnih izraelskih naselbin.

Iz Finančne uprave RS so nam sporočili, da z elektronskim sistemom kontrole deklaracij preprečijo, da bi bili izdelki iz izraelskih nelegalnih naselbin upravičeni do oprostitve carine, do katere so sicer upravičeni izdelki iz Izraela. Glede dodatnega označevanja izdelkov iz naselbin pravijo, da te odločitve niso v njihovi pristojnosti. Niti ne vodijo evidence, kolikšen delež uvoza iz Izraela prihaja iz nelegalnih naselbin. Uvoz iz Izraela v Slovenijo je lani znašal 19,9 milijona evrov, do letošnjega aprila je že dosegel vrednost 27,7 milijona evrov.