Hidroelektrarna je v denacionalizacijskem postopku

Kaj skriva kanal za HE Sava, ki je sicer v denacionalizacijskem postopku in kot taka za lastnika Elektro Gorenjska trenutno seveda ni ravno zanimiva za večje posege ali celo naložbe, smo si ogledali tudi sami in za dodatna pojasnila poprosili odgovorne iz Gorenjskih elektrarn. »Elektrarna ni bila deležna nujne prenove,« trdi direktor Aleš Ažman in obenem pojasnjuje, da tudi letos izvajajo nujna vzdrževalna dela. Na vprašanje, kdaj so nazadnje čistili mulj, ki ga nanaša reka in verjetno vpliva na dvig gladine in s tem možno ogrožanje hiš stanovalcev, direktor ni odgovoril. Prav tako nismo izvedeli, kdaj so nazadnje čistili mulj, ki smo ga sicer ujeli v fotografski objektiv v času, ko so iz kanala izpustili vodo. »Pripravili bomo pregled stanja in načrt odvoza mulja ter oceno stroškov. Posebnih predpisov za pogostnost čiščenja mulja ni. Čiščenje mulja bi bilo smotrno ob prenovi kanala. Če pa ta zaradi neurejenih lastniških razmer ne bo možna, bo za obratovanje elektrarne odvoz mulja nujen, prav tako utrjevanje brežin kanala,« pojasnjuje Ažman.

Nemočno strmijo v naraščajočo vodo

Ko smo se pogovarjali s prizadetimi, so nas ti opozorili, da mulja iz kanala niso odstranili že dolga leta in da seveda ne držijo ugotovitve, da je kanal redno vzdrževan. Pri tem se lahko spomnimo poglavitnih vzrokov tudi letošnjih poplav, za katere najraje krivimo kar »divjanje narave«, pozabimo pa na človeško odgovornost. Kot se pri divjanju potokov zaradi nanosa lesa ustvarjajo zadrževalniki, ki potem sprožijo pravi vodni plaz, se dogaja tudi s kanalom HE Sava, ki je vsako leto bolj poln mulja in drugih nanosov. Ljudje ob njem iščejo svojo pravico, a doživljajo različne odzive. Stroka trdi, da je kanal redno vzdrževan, sedanji lastnik opozarja na nerešene lastninske probleme in ne odgovarja, kako redno čisti mulj, ljudje pa nemočno opazujejo gladino vode.