Poveljnik mariborske civilne zaščite Andrej Verlič se je včeraj odzval na razkritje polletne podjemne pogodbe, ki jo je 30. maja sklenil z Mestno občino Maribor in mu mesečno navrže 800 evrov neto. Po njegovem prepričanju ta pogodba ni nezakonita in zaradi nje nima slabe vesti. Če pa bi se izkazalo nasprotno, se strinja s tem, da se jo razveljavi.

Verlič je aprila zasedel položaj poveljnika civilne zaščite, ki se je sprostila z upokojitvijo Slobodana Stojanoviča. »Gospod Verlič za opravljanje nalog poveljnika civilne zaščite ne dobiva plačila,« so v torek sporočili iz kabineta župana Andreja Fištravca. Izkazalo se je, da so nekaj zamolčali. In sicer da je Verlič prejel 334,5 evra nadomestila na podlagi dveh potnih nalogov za povračilo prevoznih stroškov s službenega potovanja.

Mestni svetnik in bivši podžupan Franca Kanglerja trdi, da je podjemno pogodbo podpisal na pobudo Fištravca. V njej so opredeljene vse njegove naloge, povezane s pripravo in organiziranjem pomoči v Kraljevu.

Iz pobratenega srbskega mesta se je Verlič vrnil včeraj, tam je kot poveljnik civilne zaščite spremljal skupino mariborskih prostovoljnih gasilcev, ki so tja šli odpravljat posledice katastrofalnih poplav. Ampak to s podjemno pogodbo nima zveze, trdi Verlič. Prek nje je plačan za neke povsem druge naloge, ne pa za tiste obveznosti, ki jih je v Kraljevu opravljal v funkciji prvega moža civilne zaščite.

Mestni svetnik Stojan Auer je župana prijavil protikorupcijski komisiji v prepričanju, da so s sklenitvijo pogodbe z mestnim svetnikom Verličem kršili zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Županstvo sem posebej opozoril, naj preverijo združljivost s funkcijo člana mestnega sveta, se je včeraj branil Verlič. Če bi se izkazalo, da je bil zakon kršen, se strinja z razdrtjem pogodbe.

»Če so uslužbenci v mestni upravi ugotovili, da bi lahko bilo z mojo pogodbo z občino kar koli narobe, bi bilo prav, da na to opozorijo svoje nadrejene, ne pa da dokumente kopirajo in jih dajo politikom,« je komentiral včerajšnje razkritje.