Podružnično osnovno šolo, v kateri deluje tudi vrtec Najdihojca, so nazadnje obnovili pred 67 leti, zato si krajani Malega Slatnika že več let prizadevajo za njeno ureditev, a bodo kljub obljubam ostali praznih rok. Mestna občina je leta 2010 pripravila načrt za celostno obnovo šole in razširitev vrtca, investicija je bila ocenjena na dobra dva milijona evrov, za izdelavo projektne dokumentacije so namenili okoli 65 tisočakov, denarja za izvedbo ni bilo in junija se je izteklo še podaljšano gradbeno dovoljenje.

Na občini so se medtem odločili za energetsko sanacijo stavbe, junija objavili razpis za tri faze prenove, na katerega pa ni prispela niti ena ponudba, zato so julija razpis ponovili, tokrat samo za prvo fazo, preostali dve bodo izvajali prihodnje leto, če bo zanju v proračunu denar. V sklopu prve faze, za katero so zagotovili 200.000 evrov, načrtujejo zamenjavo oken ter izkop in hidroizolacijo na vkopanem delu objekta. Ponudbe zbirajo do 7. avgusta, če bodo tokrat imeli več sreče, bodo dela končali predvidoma dva meseca po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem. To pa pomeni, da bodo morali za šolarje in vrtčevske otroke poiskati začasno lokacijo.

Osnovnošolski učenci bodo med obnovo obiskovali pouk na matični osnovni šoli Center v Novem mestu, do koder imajo že zdaj organiziran prevoz, če bo treba, bodo dodali še eno vožnjo, obljubljajo na občini. Kam bodo preselili otroke iz vrtca Najdihojca, v tem trenutku še ni jasno. Ena od možnosti je, da bi prostor za vrtčevske otroke uredili na novomeški osnovni šoli Dragotina Ketteja, ob tem iščejo tudi možne lokacije na Malem Slatniku. Začasno rešitev za vrtec naj bi uredili do 1. septembra, na trajnejšo bo treba še počakati.

Vrtec hočejo v krajevni skupnosti

Vrtec Najdihojca namreč poleg dotrajanosti stavbe pesti še huda prostorska stiska, zato bo treba zanj poiskati novo lokacijo. Da otrok ne bodo vozili na drugi konec mesta, so odločeni tamkajšnji krajani. »Kaj je poleg šole in vrtca v krajevni skupnosti najbolj pomembno?« se sprašuje eden od staršev Uroš Florjančič. »Zahtevamo, da se z Malega Slatnika ne selimo in da občina vrtec uredi ali v obstoječi šoli ali v njeni neposredni bližini,« pojasnjuje. Vodstvo vrtca Ciciban – Najdihojca namreč deluje pod njegovim okriljem – je skupaj s starši že jeseni predlagalo, da bi lahko vrtec preselili v prazno sosednjo hišo, ki meji na šolsko zemljišče. »V njej bi lahko uredili prostor za najmanj dva oddelka, v spodnjih prostorih še za najmanj polovičnega in tako bi zadostili potrebam Malega Slatnika,« pravi ravnateljica Cicibana Majda Kušer Ambrožič. V Najdihojci so imeli med letom 39 malčkov v treh oddelkih, od tega sta bila dva polovična, 18 otrok iz tega kraja pa je moralo v druge novomeške vrtce. Če bi se občina za omenjeno rešitev odločila, bi lahko tudi ti ostali v domačem kraju, s čimer bi prosta mesta sprostili v drugih vrtcih.