Poletje človeku omogoča tudi tkanje novih vezi ter poglabljanje in dopolnjevanje oziroma nadgradnjo starih, že obstoječih. Hkrati pa ponuja tudi vrsto priložnosti za čustveno bližino. Pa ne le s soljudmi (okolico), marveč tudi in predvsem s samim seboj. Znanstveniki poudarjajo, da je prav človekov odnos do samega sebe in s samim seboj glavni vir konfliktov in zastrupljenih odnosov, ki bremenijo sodobno populacijo. Kdor hoče spočit, razbremenjen in prenovljen skočiti v obetavno jesen, naj si zato vzame čas za preverjanje, čiščenje, razstrupljanje in recikliranje svojih čustev. Glavnina prostovoljcev v poglobljeni skandinavski raziskavi je ob tem celo uživala in se zabavala. lo