Ameriški storitveni sektor nakazuje krepko rast, potem ko je vrednost indeksa, ki se izračunava na podlagi ankete med 400 storitvenimi podjetji, v juliju znašala 58,7 indeksne točke in je najvišje po decembru 2005. Med komponentami omenjenega indeksa so največjo rast dosegli pri novih naročilih ter stopnji zaposlenosti znotraj storitvene dejavnosti. Pozitivni premik so dosegla tudi tovarniška naročila v ZDA, ki so v juniju ponovno zrastla, rast na mesečni ravni je znašala 1,1 odstotne točke. Ob upoštevanju objav s trga dela ter inflacijskih pričakovanj se pozornost vlagateljev obrača k ameriški centralni banki Fed ter ugibanjem o morebitnem predčasnem dvigu obrestnih mer.

Potem ko se je italijansko gospodarstvo v letošnjem prvem četrtletju skrčilo za 0,1 odstotka, so se slabi gospodarski izidi nadaljevali tudi v drugem četrtletju, ko se je BDP glede na prvo trimesečje znižal za 0,2 odstotka, kar pomeni, da je Italija znova v recesiji. Nazadnje je tretje največje evropsko gospodarstvo doseglo šibko pozitivno rast v zadnjem četrtletju lanskega leta. Za stopnjevanje negativnega sentimenta, predvsem na evropski trgih, je poskrbel tudi slabši podatek iz nemškega gospodarstva, kjer so se tovarniška naročila na mesečni ravni znižala za 3,2 odstotka, kar je verjetno že posledica zaostrenih razmer v EU. Glede na slabše makroekonomske objave v območju EU v zadnjem času se od evropske centralne banke tako vse bolj pričakuje njen dodaten poseg, ki bi z vidika vlagateljev umiril razmere na trgih.