Po besedah Miljanke Simšič je rdeča nit letošnje razstave Emona 2000. »V društvu smo organizirali predavanja na temo rimske keramike, preskrbeli smo si ustrezno literaturo, preizkušali metode in materiale, ki so jih uporabljali Rimljani. Glede na to, da so bili Rimljani mojstri, ki so imeli dobro organizirane delavnice po cesarstvu in tudi modrost, da so prevzeli znanja ljudstev na ozemljih, ki so jih zavzeli, je bilo raziskovalno delo tudi na naši ravni zelo zanimivo.« Sama razstava je razdeljena na tri tematske sklope, in sicer skupinski projekt rimske keramike, avtorska dela na temo rimske keramike in avtorska dela svobodne teme.

Poleg razstave pa je Društvo keramikov in lončarjev pripravilo tudi ustvarjalne delavnice, ki bodo potekale ob sredah v času razstave. Teme delavnic bodo prav tako kot razstava rimsko obarvane, na današnji uvodni delavnici pa bodo udeleženci pod vodstvom Jasne Kmetec in Sandre Vaupotič izdelovali rimske oljenke. nr