V zadnjih tednih so vlagatelji lahko analizirali kar nekaj makroekonomskih podatkov, ki so nakazali, da prihajajo višje plače tudi za v krizi številno najbolj prizadeti del prebivalstva, delovno aktivno prebivalstvo. V ZDA se namreč povečuje število novih odprtih delovnih mest glede na število brezposelnih. Največ možnosti za zaposlitev ponuja sektor izobraževanja in zdravstva, sledi poslovni sektor in sektor z dejavnostmi za prosti čas. Daleč najmanj priložnosti pa še naprej ponuja gradbeništvo. Vendar tudi to kaže znake okrevanja. Večina podatkov tako nakazuje, da prihaja precej boljše obdobje za delovno aktivno prebivalstvo v ZDA. Če pogledamo znotraj Evropske unije, pa vidimo, da se razmere tudi izboljšujejo, vendar precej počasneje.

Višja zaposlenost, višje plače prinesejo več razpoložljivega dohodka in posledično več potrošnje. Vse to spremlja tudi boljše razpoloženje prebivalstva in ekonomija se začne vrteti. Zato tudi objava podatka, da ameriško gospodarstvo v drugem kvartalu letošnjega leta na letni ravni raste s stopnjo štirih odstotkov, ne preseneča. Osebna potrošnja se je v omenjenem obdobju zvišala za 2,5 odstotka. Izredno dobri podatki kažejo optimistično sliko tudi za prihodnje obdobje.

Več delovnih mest, višje realne plače in več razpoložljivega dohodka so ključ do boljšega razpoloženja v posamezni državi. Lahko rečemo, da se je v ZDA razpoloženje izboljšalo in ostaja na zavidljivi ravni, če pogledamo s slovenske perspektive. V posameznih evropskih državah bo na žalost preteklo še kar nekaj časa, preden bodo razmere podobne tistim v ZDA, Nemčiji...