Ob tem upa, da bo takšno smer ubrala tudi nova vlada, od katere se tako kot Matjaž Čadež, predsednik Sveta Gazela, nadeja politične modrosti in prenehanja razdvajanja. »Za vse nas bo že zelo velik napredek, če bo nova vlada stabilna in bodo presežene razprtije in neplodna prepiranja, ki imajo edini cilj pridobivati volilne glasove. Prav tako upam, da bo uveljavljena pravna država in se ne bo dovolil vpliv politikov na sodniške odločitve.«

Tudi Strašek je kot številne gazele zagovornik finančne kapice, ki naj omogoči ustreznejše nagrajevanje strokovnega kadra. Izraz, ki se je uveljavil – socialna kapica – pa se mu ne zdi najbolj ustrezen. Po njegovem mnenju bi smele biti najnižje plače obdavčene le za osnovne socialne dajatve. V Sloveniji je, kot opozarjajo razvojno naravnana podjetja, vrhunskemu strokovnjaku težko zagotoviti plačo, primerljivo s tujino, saj je strošek ob trenutnih dajatvah za podjetje previsok. Dodatno bi bilo treba razbremeniti tudi nagrade za delovno uspešnost, kot so 13. plača, božičnica in druge, saj so enako obremenjene kot plače in tudi zato zelo redko uporabljene kot orodje za nagrajevanje.

»Treba je enostavno postaviti mejo, ko se dajatve ne smejo več povečevati. Prekiniti je treba diktaturo politikantskih nesposobnežev, ki se napajajo iz dohodka, ki ga ustvarjajo delovni in ustvarjalni ljudje. Vse, kar je več kot 30 odstotkov dajatev od bruto plače, je neokusno, kaže na plenilsko naravnanost države in je skrajno nestimulativno,« je zelo jasen Strašek, pri čemer je navedel primer iz njihovega podjetja. »Sodelavec iz razvoja, ki sem ga lani zaradi izrednih rezultatov nagradil z letno nagrado, mi je dejal, da razmišlja o tem, da nagrade ne bi sprejel, saj bo prejel le 40 odstotkov zneska, s katerim sem ga nagradil.«