Ministrstvo za kulturo še čaka, da direktor Slovenskega filmskega centraJožko Rutar pripravi podrobnejša pojasnila o delovanju in povezavah med zavodoma Vertigo in Emotionfilm. Povezanost, na katero kaže vrsta podatkov, bi pomenila, da Vertigo ne more kandidirati za sredstva SFC, dokler Emotionfilm ne poravna zapadlih obveznosti do te institucije.

SFC je v ponedeljek ministrstvu poslal prvi paket informacij na temo povezanosti obeh zavodov, vendar niso bile zadostne, zato je ministrstvo 15. avgust določilo za rok, v katerem pričakuje nadaljnja podrobnejša pojasnila. Poročali smo že, da je Vertigo s svoje spletne strani medtem umaknil trditve, da sta zavoda povezana, četudi vrste dokazov seveda ni mogel odstraniti: številne najavne špice filmov kot producenta še vedno navajajo skupno producentsko skupino Vertigo-Emotionfilm, člani ožje skupine Vertiga imajo elektronske naslove še vedno registrirane na domeno emotionfilm.si, angleška predstavitev podjetja pa še vedno govori o podjetju Emotionfilm in sestrskem Vertigo.

Izmikanje odgovornosti temeljitega preverjanja?

Vprašanje je, kako bo v primeru prepoznanja povezanosti zavodov reagiral nadzorni organ institucije, svet SFC, ki ima v primeru nepravilnosti in nespoštovanja zakonskih določil možnost razrešiti direktorja. Svet je direktorju že naložil pregled vseh povezanih oseb, ne le po istih zastopnikih, ampak tudi po drugih podatkih o povezanosti. Direktor SFC se, kot vse kaže, izmika odgovornosti, da povezanost zavodov temeljiteje preveri, saj je ta teden že drugič odvrnil, da zavoda nista povezana po istem zastopstvu, pri tem pa ponovno zanemaril opozorilo, da zakon povezanost oseb definira mnogo širše kot le po istem zastopstvu.

Seveda lahko morebitni problem odpravi Emotionfilm s poravnavo sredstev, ki jih dolguje SFC. K temu ga je SFC že pozval, a bo zaradi neodzivnosti začel izvršbo. Ker Emotionfilm verjetno ni sposoben vračila slabih 150.000 evrov, se pojavljajo ugibanja, ali bo zavod prijavil postopek začetka likvidacije. Metka Rakuša, po javnih evidencah zakonita zastopnica zavoda, se po mesecu dni poskusov še vedno ne odziva na naša poizvedovanja, kar le še krepi vtis, da je njena funkcija zgolj reprezentativna.

Problem detektiran že v preteklosti

Povezanost oseb pri kandidiranju za sredstva SFC je v preteklosti že bila predmet pravne presoje. Leta 2009 je Filmski sklad RS (pravni predhodnik SFC) pri Inštitutu za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani naročil pravno mnenje o povezanih osebah kot kandidatih za sredstva sklada. Tedanji zakon o Filmskem skladu namreč ni vseboval določila in definicije povezanih oseb, s čimer direktor ni imel podlage za zavrnitev neke vloge zaradi neizpolnjenih obveznosti povezanih oseb.

Inštitut je predlagal, da postane zakonodaja v tej zadevi jasnejša in določnejša, kar je ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje leto najprej z novimi Splošnimi pogoji poslovanja in nato v novem zakonu o SFC, s katerim so dobili direktorji polnopravno podlago in dolžnost preverjanja povezav med prijavitelji ter ukrepanja v skladu z ugotovitvami.