Mednarodni orkester Ljubljana je kulturni ambasador Mesta Ljubljana, fokus glasbenikov iz različnih držav pa so najvišji izvajalski cilji. »Orkester goji mlado generacijo glasbenikov in se osredotoča na spodbujanje in omogočanje mednarodne mobilnosti ter z glasbo utrjuje medkulturni dialog.« Dirigenta, ključna za razvoj orkestra, sta Klaus Arp (Nemčija) in Živa Ploj Peršuh (Slovenija), koncertni mojstri orkestra pa so Gregory Ahss (koncertni mojster Camerate Salzburg in Festivalskega orkestra Luzern), Janez Podlesek (koncertni mojster Slovenske filharmonije) in Yuri Kalnits (solist).

Udeleženci orkestrske akademije bodo nocoj predstavili program, ki bo poleg simfoničnih mojstrovin tujih skladateljev Richarda Straussa in Johannesa Brahmsa zajemal tudi dela slovenskih skladateljev Lojzeta Lebiča in Vita Žuraja. nr