V Halcomu so lani postavili posebno organizacijsko enoto Halcom Studio in odprli novo delovno mesto, ki so ga poimenovali »idea manager« oziroma menedžer za ideje. To je bil njihov prvi korak k lažjemu uresničevanju zamisli, da je Halcom, ki je bil najboljši zaposlovalec Zlate niti 2007 in tudi zlata gazela 2003, HIP (House of Inovative People), hiša inovativnih ljudi.

»Na tak način lahko uresničujemo svoje strateške cilje – da razvijamo produkte s pogledom v prihodnost, delamo v skladu s trajnostnim poslovnim modelom in ostajamo odprta mednarodna družba,« pojasnjuje Primož Zupan, menedžer za ideje v Halcomu.

Podjetjem priporoča, da imajo menedžerja za ideje takoj

Po njegovem mnenju naj podjetje ne glede na starost in velikost takoj postavi menedžerja za ideje, ki torej večino svojega časa skrbi za razvoj idej in čim hitrejšo pot do produkta in trga. »Podjetje v nenehnih prizadevanjih za konstantno rast večino energije usmerja v prodajo, pri tem pa pozabi na inoviranje. V tem primeru lahko hitro izgubiš primat na trgu in začneš samo še slediti konkurenci. Če pa je skrb za inoviranje sistemsko umeščena v podjetje, lahko vzporedno raste s prizadevanji v prodaji, podjetje pa ohranja svoj vodilni položaj. V pol leta so v e-sistem za zbiranje idej dobili od 125 zaposlenih 60 idej, od tega jih je bila potrjenih polovica, razvitih pa ducat. Šest inovacij je bilo produktno naravnanih, šest procesnih. Razvili so šest prototipov, dva gresta že v produkcijo. V povprečju sedaj dobijo osem idej na mesec, ki jih njihovi avtorji sami v obliki kratkih predstavitev predstavijo komisiji, ki presoja ideje, ter nato na Halcomovem inovativnem petku.

Avtor ideje je nosilec projekta, menedžer za ideje je podpora

Zupan kot menedžer za ideje skrbi za to, da se za uresničitev potrjene ideje čim prej oblikuje tim s čim širšim diapazonom strokovnjakov, uresničevanje ideje pa spremlja vse do njene umestitve na trg. Šele tedaj so njegove naloge pri tem končane. Je pa res, da je nosilec projekta avtor ideje, medtem ko Zupan v primeru ideje, ki presega predviden proračun, skuša najti dodatne vire financiranja, prav tako skuša dobiti zunanje strokovnjake, če ustreznega v Halcomu nimajo.

»Po mojem vedenju je v večini podjetij skrb za razvoj in torej tudi za ideje v domeni inženirjev. Zato se lahko zgodi, da spregledajo idejo, ki ni tehnološke narave, je pa inovacija na področju prodaje ali marketinga. Presojevalci idej so namreč prepričani, da ideja prav zato, ker ni tehnološka, ne pomeni pomembnega razvojnega preskoka. Zdaj zato v ospredje pri vodenju inoviranja v podjetjih stopajo ljudje, ki so povezovalni, odprti za drugačnost, motivirajoči, vztrajni, pozitivno naravnani,« pravi Zupan, ki je za sistematično zbiranje idej na podoben način navdušil tudi svojega kolega v Halcomovi podružnici v Beogradu. Po njegovem mnenju je poklic menedžerja za ideje poklic prihodnosti. »Le s takim odnosom do idej in inoviranja lahko Sloveniji ne le omogočimo hitrejši prehod iz krize, pač pa dejanski preboj.« Kakšne kompetence naj ima torej menedžer za ideje?

»Iz lastnih izkušenj lahko povem, da mora znati tudi prodajati – tako navznoter kot navzven. Biti mora izjemen motivator, saj je v slovenski naravi skromnost, zaradi česar verjetno marsikdo meni, da njegova ideja ni dovolj dobra. A mi tega ne priznavamo. Nimamo pravilnikov in se striktno držimo zgolj teh načel: vsaka ideja šteje, vsak ima ideje in jih lahko prispeva v sistem za zbiranje idej, ni napačnih idej, so samo napačno vodene ideje in ideje niso samo produkti, so tudi ideje o procesu ali storitvi, vse, kar je torej novost, sprememba ali izboljšava. Nedavno sem spoznal podjetje, ki ima izjemno obširen pravilnik o inoviranju. Moje mnenje je, da pravilniki prej ovirajo ljudi pri inoviranju, kot pa jih k inoviranju spodbujajo.«

Menedžer za ideje mora biti dobro organiziran in discipliniran, da mu uspe slediti vsem postopkom razvoja inovacij. Biti mora tudi zelo potrpežljiv in ne prehitevati dogodkov, vsi postopki morajo teči ob pravem času, menedžer za ideje pa mora zagotavljati podporne aktivnosti pravočasno.