Spoštovana JJF, to ni bila nobena »rokohitrska in prozorno orkestrirana akcija«, ki naj bi se zoperstavila temu, »da je Zdenka Badovinac zelo pomembna direktorica«, kot ste zapisali in ugotovili z besedo za tem »Podpišem«! Je pa in bo morda v pomoč članom galerijskega sveta, pa tudi ministru za kulturo glede odločitve o podaljšanem ali novem vodstvu Moderne galerije. Ko pozivate na kopanje po arhivu, poročilih in podobno, kar naj bi veljalo očitno za Petra Raka: ali vam niso imena, kot so Andrej Medved, dr. Tomaž Brejc, Breda Kolar Sluga, dr. Nadja Zgonik, akad. slikar, prof. Gustav Gnamuš, dovolj kompetentna, saj so zanesljivo spremljali dejavnost Moderne galerije več kot dvajset let. In ne se sklicevati na vodje v odhajanju v pokoj, kot sta Mitja Rotovnik, Ivo Svetina. To so druge zgodbe, ki nimajo nobene zveze s tekočo in zelo perečo problematiko predstavljanja dosežkov sodobne in tudi polpretekle slovenske in tuje umetnosti – tiste, ki po vseh merilih, recimo vsaj stoletnih rojstnih letnicah še sodi v pristojnost Moderne galerije.

Za konec morda še tole. Slučaj je bil, da sva bila v tem mesecu več dni skupaj z danes žal že pokojnim pisateljem Vladimirjem Kavčičem. Mimogrede sva se dotaknila tudi tega perečega kadrovskega problema. Najin razmislek je šel v smeri, da bi bilo umestno objavljati tudi mednarodne razpise za taka vodstvena mesta, kjer gre očitno za deficitarno kadrovsko področje. Morda bi se tako izognili tudi »sveti preproščini, cepljeni z aroganco anketarjev v imenu vse(ne)vednosti«, kot se vam je, spoštovana JJF, zapisalo ob koncu. Vsekakor pa vaši osebni nekompetentnosti, da presojate o področju, ki ga vse premalo obvladujete.

ALEKSANDER BASSIN