»Nujno bi morali obnoviti streho. Strešna kritina je že zelo dotrajana, obenem pa so dotrajani tudi žlebovi, tako da ob večjih nalivih ne odvajajo vode. Ta potem pronica v notranjost stavbe bodisi skozi strešnike bodisi skozi okna,« opisuje stanje direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje Vesna Jerbič Perko. Muzej ima namreč v delu Šeškovega doma prostore že pol stoletja, njegovi zaposleni pa zadnje leto tudi zunaj delovnega časa po vsakem nalivu preverjajo, kje je teklo in ali so odmaknili vse vredne predmete. »Lansko zimo nas je bilo strah, da se bo udrla streha,« je odkrita Jerbič-Perkova.

A razpadajoča in puščajoča streha še zdaleč ni edina težava. Stavbe zaradi starega in nefunkcionalnega sistema ogrevanja ter nezadostne izolacije pozimi ne morejo segreti, hkrati pa plačujejo visoke položnice za ogrevanje. Podirajoči se vogal, ki je bil k stavbi prizidan približno petnajst let kasneje in je bil lani začasno podprt, ne bo dolgo zdržal. Vedno večje razpoke na fasadi in v notranjosti stavbe kažejo, da se vogal še naprej poseda in da potrebuje temeljito sanacijo. Kulturni spomenik državnega pomena, v katerem je bil po mnenju nekaterih zgodovinarjev izvoljen prvi parlament v slovenski zgodovini, nezadržno propada, kar opažajo tudi obiskovalci sicer redkih prireditev v veliki dvorani. Na občini, kjer poudarjajo, da bi država, ki je stavbo razglasila za spomenik in ji s tem dodala množico ovir, morala primakniti del denarja, tolikšne vsote (vsaj letos) nimajo. Poleg tega ne skrivajo začudenja nad dejstvom, da je država lani prijavo obnove Šeškovega doma izločila iz razpisa ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju premične kulturne dediščine s pojasnilom, da si Šeškov dom kot spomenik državnega pomena zasluži posebno obravnavo. A so bila interventna sredstva, ki naj bi bila namenjena za tovrstne primere, že davno porabljena, zato je ostal brez denarja.

Na občini, kjer se zavedajo, da bo treba zamenjati streho, okna in vrata, stavbo izolirati in narediti novo fasado ter sanirati prizidek, še ne vedo, kje bodo dobili denar. Še naprej bodo iskali možnosti sofinanciranja, če pa teh ne bo, bodo morali vse breme obnove prevzeti nase. Ali vsaj del bremena, saj bo Šeškov dom pred prihajajočo zimo nujno potreboval nekaj popravil, sicer se lahko zgodi, da se bo nad znanim in prerešetanim napisom »Narod si bo pisal sodbo sam« udrla streha.