Sicer je stečaj predlagala družba sama. Z njegovo uvedbo pa so se strinjali tudi delavci, ki se želijo čim prej prijaviti na zavod za zaposlovanje in priti do povračil jamstvenega sklada, je povedal direktor Begrada gradenj Igor Vesel. Družba je bila od konca junija v postopku prisilne poravnave, njeno vodstvo pa je v drugi polovici tega meseca ugotovilo, da so se okoliščine tako spremenile, da postopek prisilne poravnave ni bil več mogoč.

Delavcem bi morali izplačati junijske plače in ob uvedbi postopka prisilne poravnave plačati še 30.000 evrov sodnih taks, za kar pa zaradi insolventnosti družbe niso imeli denarja. Sicer pa družba delavcem skupaj z drugimi stroški dolguje približno za dve mesečni plači denarja, je povedal Vesel.

Begrad dobil številne gradbene posle

Begrad je v zadnjem času na javnih razpisih prišel do več gradbenih poslov. Med drugim gradi tudi osnovno šolo Danila Lokarja v Ajdovščini s 23 oddelki. Novogradnja slednje se je krepko zavlekla že zaradi stečaja Primorja, zaradi gospodarske krize in nazadnje zaradi razveljavljenega razpisa. »Verjamem, da bo zadeva zdaj tekla tako, kot je zastavljena, in upam, da je noben dogodek ne zamaje več,« je lani ob podpisu pogodbe z Begradom povedal župan Marjan Poljšak, ki še ni slutil, da bi se lahko tudi Begrad podal po poti Primorja. A v koncernu Begrad vendarle zatrjujejo, da dokončanje ajdovske osnovne šole ni ogroženo, da dela potekajo po načrtu oziroma ga še prehitevajo. Veliko večino del zanje namreč opravljajo podizvajalci, ki skupaj z delavci Begrada trenutno končujejo tlake in pročelje, v zgornjih nadstropjih polagajo keramiko, urejajo tudi zunanje površine. »Pogodbo smo podpisali z Begradom, d. d., in ne z Begradom, d. o. o., ki se je znašel v stečaju, zato večjih težav za zdaj ne pričakujemo. Dela tečejo v skladu z gradbenimi, s finančnimi in časovnimi načrti, opravljena dela plačujemo neposredno nominiranim podizvajalcem, smo pa seveda nekoliko bolj pozorni, kako se zadeve odvijajo,« pravi direktor občinske uprave Janez Furlan. Celotna naložba je vredna 4,2 milijona evrov, Begrad pa bi jo moral končati do konca letošnjega leta.

Begrad gradi neprofitna stanovanja v Ljubljani

Begrad za ljubljanski Javni stanovanjski sklad gradi stanovanjsko sosesko Polje III, kjer pa dela za zdaj še vedno tečejo normalno in v skladu s terminskim načrtom, je povedal direktor sklada Sašo Rink. Sklad je enako kot ajdovska občina gradbeno pogodbo sklenil z družbo Begrad, d. d., Begrad gradnje pa po Rinkovih besedah niso niti podizvajalec pri temu projektu. Stečajni postopek Begrada gradenj zato načeloma ne bo nujno vplival na dela pri tem javnemu projektu, ki naj bi bil končan aprila prihodnje leto.

Na stanovanjskem skladu so povedali, da so Begradu, njegovim podizvajalcem in dobaviteljem do zdaj izplačali nekaj več kot 3,9 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Spomnimo, celoten projekt je vreden približno 10,8 milijona evrov brez davka. Čeprav na gradbišču v Polju za zdaj še ni prišlo do zapletov, so pri skladu prepričani, da se bodo morebitnim težavam zaradi finančnih težav Begrada znali zoperstaviti zaradi izkušenj, ki so jih pridobili, ko je med gradnjo soseske Polje II v stečajnem postopku končal GPG.