Številni vozniki z območja šaleške in koroške regije, še zlasti pa gospodarstveniki s tega območja, ki se dnevno vozijo od avtoceste v Arji vasi do Velenja ter naprej proti Koroški in seveda tudi v nasproti smeri, so si te dni oddahnili.

Delavci na razpisu izbranega podjetja VOC Celje – vzdrževanje in obnova cest so namreč ta čas že zgradili nadomestni most čez Socko pri Skrlinovem gradu in tako ves promet preusmerili na obvozno cesto, zgrajeno tik ob objektu. Zato promet tu ne poteka več izmenično enosmerno, temveč spet po obeh pasovih. Prav tako ni več omejitev prometa za tovorna vozila nad določeno skupno težo. Da gradbena dela na državni cesti pri Skrlinovem gradu na 1,3 kilometra dolgem odseku napredujejo po terminskem načrtu, potrjujejo tudi na Direkciji RS za ceste (Drsc). Kot so še dodali, bodo gradbena dela, ki bodo stala 547.370 evrov, končana oktobra.

Gradbena dela ne povzročajo zastojev

Podobno je v Prestranku, pri rekonstrukciji mosta čez Pivko v dolžini 4,6 kilometra. Tudi tu je med rekonstrukcijo objekta čez Pivko že uveden dvosmerni promet, pri čemer v eno smer poteka prek obstoječega mostu, v drugo pa po začasnem jeklenem montažnem mostu, imenovanem Mabey. »Gradbena dela za rekonstrukcijo objekta, ki jih izvaja podjetje Rafael iz Sevnice, bodo končana predvidoma septembra, pogodbena vrednost del pa je dobrih 362.500 evrov,« pojasnjujejo na Drsc. Dodajajo, da gradbena dela zaradi urejenih obvozov v času glavne turistične sezone ne bodo povzročala težav prometu. Večjih zastojev pa že doslej ni bilo niti na cesti med Arjo vasjo in Velenjem. »Dejansko se je občasno naredila kakšna daljša kolona le okoli 14. ali 15. ure, pa še to ne vedno. Sicer pa je promet potekal dokaj tekoče. Prijetno pa sem presenečen nad zavzetostjo delavcev na gradbišču in kar nisem mogel verjeti, da so tako hitro uredili obvoz, ki zdaj ne povzroča več zastojev,« nam je povedal Franc Samec, eden tistih Korošcev, ki se zaradi službe v Ljubljani na tej razdalji vozijo praktično vsak dan.

Na desetih odsekih omejitve ostajajo

Kot so še pojasnili na Drsc, so rezultati varnostne analize, ki so jo opravili maja, pokazali, da je treba zaradi njihovega slabega stanja na devetih mostovih omejiti nosilnost, na enem pa tudi hitrost. Nosilnost so tako omejili v Ušniku (premostitev Kozjak) in v Podselu (premostitev Hudournik), oboje na relaciji Ušnik–Plave, ter v Britofu (premostitev Šeberjak) na cesti Kanal–Lig–Mišček–Neblo. »Na odseku Ušnik–Plave je promet s semaforskimi napravami urejen izmenično enosmerno v dolžini približno 200 metrov, prek Šeberjaka pa je prepovedan za vozila, ki presegajo maso 30 ton. Na zgolj 30 kilometrov na uro pa je promet omejen v kraju Budgoj, na razdalji med Kanalom in Neblom,« še pojasnjujejo na Drsc. Prav tako omejitve ostajajo na enajstih premostitvenih objektih, ker denarja za njihovo sanacijo trenutno ni.