Revizorji, ki so v minulih letih revidirali bilance bank, zdaj deležnih državne pomoči, so se sedaj znašli pod drobnogledom Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Direktorica agencije Mojca Majič, ki je usmerjen pregled revizorjev bank potrdila, podrobnosti nadzora ni komentirala, ker postopki, kot je pojasnila, še potekajo.

Razprava o odgovornosti revizorjev, ki so v minulih letih pregledovali banke, zdaj potrebne državne pomoči, se vleče že dlje časa. Razvnela se je že ob rezultatih pregleda kakovosti sredstev bank in obremenitvenih testov konec lanskega leta, še dodatno pa ob striženju lastnikov obveznic in delnic bank, ki jim je kapital zagotovila država. Lanske rezultate so namreč večinoma revidirale druge revizijske hiše. Med bankami, ki jim je Banka Slovenije po pregledu kakovosti in obremenitvenih testih naložila izboljšanje kapitala, dve med njimi pa likvidirala, so razen NKBM (Deloitte) in Abanke (KPMG) vse zamenjale revizorje. Kar štiri – NLB, Factor banko, Probanko in Banko Celje – je revidirala družba Ernst & Young. Factor banki in Probanki je izdala odklonilno mnenje, Banki Celje pa mnenje s pridržkom. Z odklonilnim mnenjem revizor oceni, da računovodski izkazi niso resnični in pošteni, medtem ko v mnenju s pridržkom izrazi pridržke glede resničnosti in poštenosti prikazovanja posameznih kategorij v računovodskih izkazih.

Spomnimo, da revizorji nobeni banki, ki je bila lani vključena v pregled zunanjih svetovalnih družb (Ernst & Young in Oliver Wyman), za leto 2012 niso izdali negativnega ali odklonilnega mnenja. Probanka je bila hkrati edina, ki je dobila mnenje s pridržkom. Kljub opozorilom, da so slabitve pravnim osebam podcenjene za okoli 29 milijonov evrov, odložene terjatve za davek precenjene za skoraj 11 milijonov, o skupinskih oslabitvah pa se niso mogli prepričati, ali so te oblikovane v zadostni meri, revizorji Deloitta Probanki negativnega mnenja za leto 2012 niso izdali.

Deloitt, ki je revidiral že bilance Probanke za leto 2011, bi moral opravljati tudi revizijo lanskih rezultatov, vendar so v Banki Slovenije, ki je ob uvedbi postopka nadzorovane likvidacije banke prevzela funkcijo nadzornega sveta in skupščine banke, odločili drugače in revizijo zaupali družbi Ernst & Young. Ta je Probanki izdala odklonilno mnenje, pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili, pa so se nanašale predvsem na leto 2012. Ugotovili so, da poštena vrednost delnic Merkurja konec 2012 ni bila opravljena po ustreznih metodah vrednotenja, popravki skupinskih slabitev bi morali biti evidentirani v letu 2012, prav tako (večje) oslabitve kreditov družbama Medaljon in Zlata Moneta II. Prav tako ni bilo jasno, ali se vse oslabitve, opravljene v letu 2013, ko je vodenje Probanke prevzela izredna uprava, dejansko nanašajo na dogodke v tem letu.

Zelo podobne pomisleke je imel Ernst & Young tudi pri reviziji rezultatov Factor banke v letu 2013. Leto prej je bilance Factor banke revidirala družba PWC, ki je sicer opozorila na »pomembno negotovost, ki bi lahko vzbudila bistven dvom o sposobnosti banke, da nadaljuje kot delujoče podjetje«, a kljub temu izdala pozitivno mnenje. PWC je, tako kot že prej deset let, revidirala tudi rezultate Banke Celje za leto 2012, in sicer brez pripomb. Revizorje Ernst & Younga pa so zmotile oslabitve. Banka je leta 2011 opravila za 50 milijonov evrov oslabitev, leto kasneje za 65, lani pa kar za 214 milijonov evrov. Revizorji Ernst & Younga se niso mogli prepričati, ali ne bi morala banka del teh slabitev opraviti že v letu 2012. Mnenje Ernst & Younga je zbudilo tudi zanimanje malih delničarjev Banke Celje, ki se sprašujejo, ali jih niso prepozno seznanili z visokimi oslabitvami in jim tako preprečili pravočasno prodajo delnic.

Ob objavi več stomilijonskih lukenj v bankah, ki so jih ob lanskem pregledu prepoznali revizorji Ernst & Younga in Oliver Wymana, so v revizorskih družbah neuradno poudarjali, da z metodologijo sicer niso seznanjeni, hkrati pa, da gre za popolnoma neprimerljive revizije. Za revizije letnih poročil, kjer so (drugi) revizorji zdaj pripoznali pomanjkljivosti, vsaj ta argument najverjetneje ne bo obveljal.