Potem ko so na Mestni občini Ljubljana lanskega septembra zaprli Slovensko cesto med Gosposvetsko cesto in Šubičevo ulico za osebna vozila, bodo ta odsek z nekajmesečno zamudo očitno dokončno uredili. Z javnim razpisom bodo v avgustu skušali najti izvajalca del, ki bo – če bo šlo brez zapletov – vzel krampe in lopate v roke septembra ter prenovo, vredno 4,2 milijona evrov, končal še letos.

Ob Slovenski cesti poslej drevored

Poleg rekonstrukcije vozišča in komunalnih vodov bodo ob Slovenski cesti posadili še drevored s 64 drevesi. Ta bodo poslej krasila tudi ploščad Ajdovščina, kjer bodo postavili še klopi, stojala za kolesa, talne oznake za slepe in pitnike, pri katerih se bodo sprehajalci v spomladanskih in poletnih mesecih lahko osvežili s pitno vodo. Prenovljena bo tudi ploščad pri Figovcu ter arkade ob Nami, Konzorciju in hotelu Slon.

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da bo v času obnove na osrednjem delu Slovenske ceste (med Šubičevo in Gosposvetsko cesto) – tako kot doslej – prekinjen osebni motorni promet, na preostalih odsekih, med Šubičevo in Aškerčevo ter Gosposvetsko in Tivolsko, pa bo motorni promet tekel v dveh smereh po dveh voznih pasovih. Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo v tem času vozili po celotni Slovenski cesti in se ustavljali na dveh glavnih ter dveh vmesnih postajališčih.

»Z deli se bomo prilagajali tako, da bo oviranja vseh vrst prometa čim manj, žal pa ob glavnih gradbenih delih brez tega ne bo šlo. Do pomembnih objektov – na primer hotela Slon ali pošte – bomo poskusili zagotoviti dostop z ene ali druge strani,« so pojasnili na mestni občini in dodali, da bodo dela najprej stekla na odseku od Šubičeve do Ajdovščine.

Prometni režim bo ostal nespremenjen

Spremenjen prometni režim, ki je bil uveden lanskega septembra, je po besedah mestne občine bistveno vplival na povečanje števila potnikov na mestnih avtobusih. Kot primer navajajo, da so samo v času tedna mobilnosti, se pravi v prvem tednu zaprtja osrednjega dela Slovenske ceste, zaznali 60.000 več aktivacij kartice urbana na progah mestnega avtobusa. »Z novo ureditvijo bodo potniki Ljubljanskega potniškega prometa pridobili več prostora za vstop in izstop ter več udobja na dveh glavnih prestopnih avtobusnih postajališčih. Južni in severni odsek Slovenske ceste bosta obdržala obstoječo funkcijo prometnice, medtem ko bo osrednji del postal živahno in udobno urejeno vozlišče javnega prevoza, kolesarskih in pešpoti v vzdolžnih in prečnih smereh,« so na mestni občini razložili prednosti dokončne ureditve tega dela Slovenske ceste.

Na mestni občini še poudarjajo, da si s številnimi konkretni ukrepi prizadevajo k trajnostni in zeleni usmerjenosti glavnega mesta, in dodajajo, da so predlani sprejeli prometno politiko, katere cilj je med drugim spremeniti potovalne navade občanov in izboljšati porazdelitev mobilnosti. Njihov cilj je, pravijo, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom, tretjina z nemotoriziranim načinom (kolo, hoja) in tretjina z osebnim vozilom.

Ali mislijo resno, se bo pokazalo že pri napovedani širitvi Dunajske ceste v petpasovnico, za katero večina prometnih strokovnjakov meni, da je ravno v nasprotju s sprejeto prometno politiko mesta. Na mestni občini so sicer vse aktivnosti v zvezi s tem prestavili v naslednje leto.